Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (27 registres)
veurecubeta (VOCFOR)
 correcció de torrents
 el cicle de l’aigua. la conca
veurecubeta (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 geomorfologia: geomorfologia general
 tectònica: geologia estructural
veurecubeta (DUQ)
 química
veurecubeta (AQQ)
 química
veurecubeta (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 material mèdic i ortopèdic
veurecubeta (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 material mèdic i ortopèdic
veurecubeta (ATGC)
 geografia
veurecubeta (DCA)
 geografia
 geologia
veurecubeta càrstica (DGEOL)
 geomorfologia càrstica
veurecubeta cutània (DGEOL)
 glacialisme i periglacialisme
Cerca cubeta a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cubeta f.
Vocabulari forestal
correcció de torrents
el cicle de l’aigua. la conca

cubeta f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
geomorfologia: geomorfologia general
tectònica: geologia estructural
1. Depressió relativament petita produïda per diversos efectes (esfondrament per falles, plegament sinforme o braquisinclinal), per causes no tectòniques (barratge morrènic, sobreexcavació glacial, etc.), o bé per dissolució càrstica, per deflació eòlica, etc.
2. Depressió sedimentària petita.
Sin.: conca2 f.
en basin
es cubeta
fr cuvette

cubeta f.
Diccionari de l’utillatge químic
química
1. Vas de forma rectangular, de poc fons, molt emprat sobretot en el revelat fotogràfic.
2. Vas de forma rectangular, més alt que ample, amb tapadora de vores esmerilades, especial per a tècniques cromatogràfiques, tant de paper com de capa fina.
3. Cel·la de forma de paral·lelepípede dret o de tub d’assaig, de petites dimensions i de material especial (quars, vidre, clorur de sodi, etc.).

cubeta f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Cel·la amb parets transparents utilitzada per a contenir mostres durant els mesuraments espectrofotomètrics.
en cuvet subst.

cubeta f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
material mèdic i ortopèdic
Vas de forma rectangular, més alt que ample, amb tapadora de vores esmerilades, especial per a tècniques cromatogràfiques, tant de paper com de capa fina.

cubeta f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
material mèdic i ortopèdic
Cel·la de forma de paral·lelepípede dret o de tub d’assaig, de petites dimensions i de material especial (quars, vidre, etc.). És emprada, sobretot, com a recipient dels líquids que han d’ésser sotmesos a determinacions espectroscòpiques.

cubeta f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Depressió del relleu de forma aproximadament rectangular i de poc fons.
Ex.: Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà) es troba en una cubeta excavada per l’acció glacial.

cubeta f.
Diccionari de les ciències ambientals
geografia
geologia
Conca petita.
Sin. compl.: conca f.
en basin subst.
es cubeta f.
fr cuvette f.

cubeta càrstica f.
Diccionari de geologia
geomorfologia càrstica
Depressió produïda per la dissolució de la calcària (o una altra roca soluble) en un carst.
en karstic basin
es cubeta cárstica
fr cuvette karstique

cubeta cutània f.
Diccionari de geologia
glacialisme i periglacialisme
Cavitat de dimensions reduïdes desenvolupada a l’alta muntanya, en el permafrost, com a resultat de l’excavació feta pel desglaç en règim periglacial.
es cubeta cutánea
fr cuvette cutanée