Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veureadductor major de la cuixa (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veureadductor menor de la cuixa (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veureadductor mitjà de la cuixa (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veureaponeurosi de la cuixa (DEM)
 histologia
 Ã²rgans i sistemes
veurecuixa (EFCH)
 anatomia: estructura i funció del cos humà
veurecuixa (OSART)
 ossos: parts del cos
veuredret de cuixa (DJC)
 dret
veureencuixar (DPESCA)
 pesca
veuremúscul adductor major de la cuixa (MUSC)
 anatomia: músculs
veuremúscul recte anterior de la cuixa (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
Cerca cuixa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adductor major de la cuixa m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Origen, la part adductora: branca inferior del pubis, branca de l’isqui, i la part extensora: tuberositat isquiàtica; inserció, la part adductora: línia aspra del fèmur, i la part extensora: còndil intern del fèmur; innervació, la part adductora: obturador, i la part extensora: ciàtic major; acció, adducció, flexió i rotació externa de la cuixa.
Vegeu Taula dels músculs.
Sin. compl.: tercer adductor

adductor menor de la cuixa m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Origen, pubis per sota de l’origen de l’adductor major de la cuixa; inserció, part superior de la línia aspra del fèmur; innervació, obturador; acció, adducció, flexió i rotació interna de la cuixa.
Vegeu Taula dels músculs.
Sin. compl.: segon adductor

adductor mitjà de la cuixa m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Origen, cresta i símfisi del pubis; inserció, línia aspra del fèmur; innervació, obturador i musculocutani intern; acció, adducció, rotació i flexió externa de la cuixa.
Vegeu Taula dels músculs.
Sin. compl.: primer adductor

aponeurosi de la cuixa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
histologia
òrgans i sistemes
Aponeurosi de revestiment dels músculs de la cuixa; és gruixuda i resistent com cap altra.
Sin. compl.: aponeurosi femoral, fàscia profunda de la cama, vagina femoral

cuixa f.
Estructura i funció del cos humà
anatomia: estructura i funció del cos humà
en thigh subst.
es muslo m.

cuixa f.
Ossos i articulacions
ossos: parts del cos
en thigh subst.
es muslo m.
la femur

dret de cuixa c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret
Dret que suposadament s’arrogaven alguns senyors territorials sobre la virginitat de la filla d’un remença el dia del seu casament.
es derecho de pernada

encuixar v. tr.
Diccionari de pesca
pesca
Fermar l’àncora arran de l’orla quan es navega.

múscul adductor major de la cuixa m.
Músculs
anatomia: músculs
en adductor magnus subst.
es músculo aductor mayor m.
la musculus adductor magnus

múscul recte anterior de la cuixa m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Origen, espina ilíaca anteroinferior, marge de l’acetàbul; inserció, ròtula, per mitjà del tendó comú del quàdriceps crural; innervació, femoral; acció, extensió de la cama, flexió de la cuixa.
Vegeu Taula dels músculs.