Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (14 registres)
veureanàlisi de decisions (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
 medicina preventiva i salut pública
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureàrea mínima de decisió (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureàrea òptima de decisió (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureConveni sobre l’accés a la informació, la participació pública en la presa de decisions i l’accés a la justícia en qüestions ambientals (DCA)
 ciències polítiques
veuredecisió (CINZ)
 zoologia
veuredecisió (VPCA)
veuredecisió1 (DJC)
 dret
veuredecisió2 (DJC)
 dret
veuredecisió3 (DJC)
 dret processal
veuredecisió de producció a curt termini (FONECO)
 economia
Cerca decisió a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

anàlisi de decisions f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
medicina preventiva i salut pública
tècniques diagnòstiques i de tractament
Anàlisi pròpia de l’anomenada recerca operativa o operacional i de la teoria de jocs que implica la identificació de totes les opcions possibles per a realitzar un diagnòstic, un tractament o una prognosi i de tots els resultats potencials de cadascuna de les opcions. S’utilitza àmpliament en actuacions mèdiques assistides per ordinador.
V.: recerca operativa f.

àrea mínima de decisió c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Superfície de terreny mínima que el gestor o l’usuari de la terra pot utilitzar de diferent manera. Per exemple, la mecanització agrària requereix parcel·les d’una mida mínima (als EUA se sol considerar que és de 16 ha).
V. t.: àrea de maneig c. nom. f., unitat de sòls sistematitzada c. nom. f., àrea òptima de decisió c. nom. f., unitat de sòls sistematitzada c. nom. f.
en minimum area of decision
es área mínima de decisión
fr surface de décision minimale
gl área mínima de decisión

àrea òptima de decisió c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Superfície que resulta idònia per a assignar de forma diferenciada un determinat ús al territori, ja sia des d’un punt de vist econòmic (relació superfície/maquinària), per a la planificació territorial, per a la construcció d’un habitatge en sòl agrari o per a altres usos.
V. t.: àrea de maneig c. nom. f., àrea mínima de decisió c. nom. f., unitat de sòls sistematitzada c. nom. f.
en optimal area of decision
es área óptima de decisión
fr surface optimale de décision
gl área óptima de decisión

Conveni sobre l’accés a la informació, la participació pública en la presa de decisions i l’accés a la justícia en qüestions ambientals n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Conveni adoptat a Aarhus (Dinamarca) el 25 de juny de 1998, en el marc de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides, i en vigor des del 30 d’octubre de 2001, que té per objectiu garantir els drets a la informació, la participació pública en els processos de presa de decisió i l’accés a la justícia en relació amb qüestions ambientals, per tal de contribuir a la protecció del dret de les generacions presents i futures a gaudir d’un medi ambient adequat per la salut i el benestar. L’àmbit d’aplicació és la regió de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides, és a dir, Europa, l’Amèrica del Nord i l’Àsia Central.
Sin. compl.: Conveni d’Aarhus n. pr. m.
en Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters n. pr.
es Convenio sobre el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente n. pr. m.
fr Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement n. pr. f.

decisió f.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Acte de la Comissió publicat en forma d'opinió (confronteu-ho amb l'article 80.2 d'aquesta obra), de declaració (confronteu-ho amb l'article 80.1 d'aquesta obra) o de directriu.
en ruling by the Comission subst.

decisió f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Colomer, Yates.
en decision subst.

decisió1 f.
Diccionari jurídic
dret
Resolució o determinació d’un jutge o jutgessa o de l’autoritat competent en un cas controvertit.
es decisión

decisió2 f.
Diccionari jurídic
dret
Dispositiva.
Sin. pref.: dispositiva f.
es decisión, fallo

decisió3 f.
Diccionari jurídic
dret processal
Part resolutòria de la sentència que segueix els fonaments de dret.
Ex.: Tothom espera la decisió del jutge per a saber si declara la innocència de l’acusat.
es fallo

decisió de producció a curt termini c. nom. f.
Fonaments d’economia
economia
en short run production decision subst.