Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (51 registres)
veurecanal de desviació (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veuredesviació (VOCFOR)
 teoria i estadística
veuredesviació (VPCA)
 registre acumulatiu
veuredesviació (DEM)
 conceptes generals i de suport
 semiologia
veuredesviació (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
veuredesviació (DPF)
 transport ferroviari
veuredesviació a l’esquerra (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
veuredesviació a la dreta (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
veuredesviació axial (DEM)
 cardiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veuredesviació causal (DJC)
 dret penal
Cerca desviació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

canal de desviació c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
En el context de la conservació de sòls i aigües, canal de terra excavat, que talla la longitud d’un vessant per interceptar i conduir l’aigua d’escolament superficial fins a una zona estabilitzada amb vegetació. Els seus elements són el talús superior, el fons i el cavalló a la part inferior, que és el que reté l’aigua.
Es construeix transversalment al vessant, seguint la línia d’una corba de nivell, amb un pendent longitudinal de l’1 % i una longitud màxima de 50 m. La seva secció és trapezoïdal i les dimensions es calculen en funció de les intensitats màximes de les pluges, el coeficient d’escolament i un període de retorn de deu a quinze anys. El cavalló, un cop compactat, es protegeix sembrant-hi gramínies i fabàcies.
Sin. compl.: canal de difusió de les aigües c. nom. m.
V.: cavalló m., canal m., canal de desguàs2 c. nom. m., coeficient d’escolament c. nom. m., període de retorn c. nom. m.
en diversion canal, diversion channel
es canal de desviación
fr canal de diversion
gl canal de desviación
pt canal de desvio

desviació f.
Vocabulari forestal
teoria i estadística
fr écart m.

desviació f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
registre acumulatiu
en deviation subst.

desviació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
semiologia
Separació d’un òrgan o part del cos, d’un eix, d’una reacció, d’un fenomen, d’una conducta, etc., de la seva direcció, forma, contextura, etc., normals.
de Ablenkung
en deviance, deviation
es desviación
fr déviation
it deviazione

desviació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
Terme estadístic que designa el fet que una dada, un element o una corba estadística no corresponguin al terme mitjà o se separin de la majoria.
de Ablenkung
en deviance, deviation
es desviación
fr déviation
it deviazione

desviació f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
1. Fet de desviar.
fr détournement, déviation
2. Conjunt d’elements que s’utilitza per bifurcar una via en dues, de manera que es pugui fer anar els trens per una o altra segons convingui.
3. Lloc on se separen les esplanacions de dues línies que han anat juntes un cert espai, encara que en vies independents.
Sin. compl.: desviament m., trasviament m.
es desviación

desviació a l’esquerra f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
Expressió d’Arneth per a qualificar l’augment del percentatge de neutròfils de nucli poc lobulat, amb disminució del de neutròfils amb nucli polilobulat.

desviació a la dreta f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
Expressió d’Arneth per a qualificar l’augment del percentatge de neutròfils amb nucli polilobulat, amb disminució del de neutròfils de nucli poc lobulat.

desviació axial f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Desviació de l’eix elèctric del cor, a dreta o esquerra, deguda a alteració de la posició anatòmica cardíaca o de la conducció intraventricular. Les derivacions monopolars d’extremitats ens pemeten de determinar la situació de l’eix: quan a VF apareix una gran R i a VL una gran S, l’eix elèctric és vertical; quan a VF hi ha una gran S i a VL una gran R, l’eix és horitzontal; i quan a VF i a VL hi predomina l’R, l’eix elèctric és oblic.
Sin. compl.: desviació de l’eix elèctric del cor

desviació causal c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
Desviació d’un curs causal en què el curs es desenvolupa d’una manera diferent de com se l’havia representat però amb el mateix resultat que preveia.
es desviación causal