Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (62 registres)
veureairejament diferencial (GLOSCOR)
veureanàlisi tèrmica diferencial (DGEOL)
 mineralogia: mineralogia general
veureanàlisi tèrmica diferencial (VMCS)
 components minerals del sòl
veureanàlisi tèrmica diferencial (DEM)
 química
veurebalma de gelifracció diferencial (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
 glacialisme i periglacialisme
veurecapacitat d'aigua diferencial (VMCS)
 propietats físiques i comportament del sòl
veurecapacitat diferencial de retenció d’aigua (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
veurecentrifugació diferencial (BIOQ)
 bioquímica
veurecompactació diferencial (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veurecondicionament diferencial (VPCA)
Cerca diferencial a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

airejament diferencial c. nom. m.
Glossari de corrosió
Diferència de la concentració d’oxigen en dos indrets d’un mateix sistema.
V. t.: pila d’airejament diferencial c. nom. f.
de unterschiedliche Belüftung c. nom. f.
en differential aeration subst.
es aireación diferencial c. nom. f.
fr aération diffêrentielle c. nom. f.

anàlisi tèrmica diferencial f.
Diccionari de geologia
mineralogia: mineralogia general
Mètode per a determinar la temperatura en què es produeixen les reaccions calorífiques d’un material (mineral) quan hom l’escalfa progressivament fins a temperatures elevades, amb el qual hom enregistra d’una manera contínua la natura i la intensitat d’aquestes reaccions segons la temperatura; és emprat esp. per a la determinació específica de les argiles.
en differential thermal analysis
es análisis térmico diferencial
fr analyse thermique différentielle

anàlisi tèrmica diferencial c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
sigla: ATD
components minerals del sòl
en differential thermal analysis subst.
es análisis térmico diferencial c. nom. m.
fr analyse thermique différentielle c. nom. f.

anàlisi tèrmica diferencial f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Mètode d’anàlisi química quantitativa que consisteix a determinar amb precisió, de manera contínua, les diferències de temperatura entre una substància patró i una petita mostra del producte a estudiar, quan patró i problema són simultàniament escalfats o refredats, en condicions exactament idèntiques, en un recinte la temperatura del qual varia progressivament de manera regular, coneguda i perfectament controlada.

balma de gelifracció diferencial f.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
glacialisme i periglacialisme
Balma produïda en un indret d’una paret, o roca rosta, on hi ha una capa de roca més geliua que permet que s’hi faci un entrant que pot servir, eventualment, d’abric.
es abrigo de gelifracción diferencial
fr balme, baume, encorbellement, surplomb

capacitat d'aigua diferencial c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
en differential water capacity subst.
es capacidad de agua diferencial c. nom. f.
fr capacité différentielle de rétention d'eau c. nom. f.

capacitat diferencial de retenció d’aigua c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Taxa de canvi C(θ) en el contingut d’aigua en un sòl no saturat, dθ, per unitat de variació del potencial matricial de l’aigua al sòl. Expressa el pendent de la corba característica d’humitat a cadascun dels seus punts (un valor determinat del contingut d’humitat, θ). En valor absolut: C(θ) = dθdψ. El valor de C depèn del contingut d’aigua, de la textura i de la histèresi. L’equació de dimensions és [L3L−3L−1] = [L−1].
És una propietat important que fa referència a l’emmagatzematge i la disponibilitat d’aigua del sòl per a les plantes. En condicions de saturació, la capacitat d’aigua diferencial és zero, ja que un canvi petit en el potencial matricial no provoca cap canvi en la fracció de volum d’aigua (Hillel).
Sin. compl.: capacitat de retenció específica c. nom. f.
V. t.: corba característica de retenció d’humitat
en differential water capacity
es capacidad diferencial de retención de agua
fr capacité différentielle de rétention d’eau

centrifugació diferencial c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en differential centrifugation subst.

compactació diferencial f.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Compactació desigual d’un sòl, d’un sediment, com a conseqüència de diferències laterals de potència i de litologia.
en differential compaction
es compactación diferencial
fr compaction différentielle

condicionament diferencial c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Tobeña 1977.
V.: diferenciació f.
en differential conditioning subst.