Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 17 (162 registres)
veureàrea de distribució (VOCFOR)
 introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada
veureàrea de distribució (DCA)
 ecologia
veurearqueta de distribució (LMC)
 construcció
veurecadena de la distribució (TTAUTO)
 elements del motor
veurecadena de la distribució (VOCAUTO)
veurecaixa de distribució (LMC)
 construcció
veurecanal de distribució (ATGC)
 geografia
veurecentre de distribució de la salinitat (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecentre de redistribució de la salinitat (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veurecentre de redistribució de sals (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca distribució a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

àrea de distribució c. nom. f.
Vocabulari forestal
introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada
Sin. compl.: àrea de dispersió c. nom. f.

àrea de distribució f.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
Àrea geogràfica ocupada per una espècie o població, dins de la qual els individus ocupen únicament les residències ecològiques que els són favorables. Les àrees de distribució geogràfica d’una espècie poden ser de dimensions molt variades, n’hi ha de contínues i de disjuntes, i es poden veure alterades per les activitats antròpiques. Els límits de l’àrea de distribució d’un organisme es deuen, en general, a la presència de factors ecològics desfavorables, tot i que el canvi de la disposició geogràfica durant les diferents èpoques geològiques també els pot determinar.
en distribution area subst., distribution range subst.
es area de distribución f.
fr aire specifique f., aire geographique f.

arqueta de distribució f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
Sin. compl.: pericó de distribució m.
de Austeiler
en division box
es arqueta de distribución
fr partiteur

cadena de la distribució c. nom. f.
Terminologia tècnica d’automoció
elements del motor
Vegeu la figura 1.34.
en timing chain subst.
es cadena de la distribución c. nom. f.

cadena de la distribució c. nom. f.
Vocabulari de l’automòbil
en timing chain subst.
es cadena de la distribución c. nom. f.

caixa de distribució f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Verteilerkasten
en distribution box
es caja de distribución
fr boîte de distribution

canal de distribució c. nom. m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Camí que prenen els productes (agrícoles, industrials, etc.) des que surten del lloc on s’originen fins que arriben al consumidor.

centre de distribució de la salinitat c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Centre de redistribució de sals.
Sin. pref.: centre de redistribució de sals c. nom. m.
en salts distribution center
es centro de redistribución de la salinidad
fr centre de distribution des sels

centre de redistribució de la salinitat c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Centre de redistribució de sals.
Sin. pref.: centre de redistribució de sals c. nom. m.
es centro de redistribución de la salinidad
gl centro de redistribución da salinidade

centre de redistribució de sals c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Formació geològica sedimentària que, pel fet de contenir sals més solubles que el guix, proveeix de sals a les aigües superficials o subsuperficials que hi entren en contacte, que les dissolen i les transporten cap a les parts baixes del terreny. En els fons mal drenats, en medis semiàrids i àrids, quan l’aigua s’evapora, les sals precipiten i s’acumulen, fet que dona lloc a una salinització del sòl.
Sin. compl.: centre de redistribució de la salinitat c. nom. m.
V. t.: sals més solubles que el guix c. nom. f. pl.
en salt redistribution center
es centro de redistribución de sales
eu gatz-birbanaketaren zentro
fr centre de distribution des sels