Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 15 (149 registres)
veureAcord sobre l’Espai Econòmic Europeu (DJC)
 documentació jurídica
 dret internacional públic
veureaire de l’espai mort (DEM)
 otorinolaringologia
 pneumologia
veureciberespai (LBICA)
 internet
veuredistribució relacionada porfírica d'espaiament doble (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veuredistribució relacionada porfírica d'espaiament simple (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureespai (AQQ)
 química
veureespai (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureespai (IEL)
 estudis literaris: literatura comparada, teoria de la literatura
veureespai (QUIMFIS)
 química
veureespai (ATGC)
 geografia
Cerca espai a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu n. pr. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret internacional públic
Acord que van signar els dotze estats membres de la Comunitat Europea i l’Associació Europea de Lliure Comerç per reforçar les relacions econòmiques i comercials.
es Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo

aire de l’espai mort m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
otorinolaringologia
pneumologia
Aire que hi ha a les vies respiratòries (cavitat nasofaríngia, tràquea i bronquis) i que no es posa en contacte amb l’epiteli del pulmó ni intervé en els intercanvis gasosos.

ciberespai m.
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
internet
en cyberspace subst.

distribució relacionada porfírica d'espaiament doble c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en double spaced porphyric related distribution subst.
es distribución relacionada porfírica de espaciado doble c. nom. f.
fr distribution relative porphyrique à pas double c. nom. f.

distribució relacionada porfírica d'espaiament simple c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en single spaced porphyric related distribution subst.
es distribución relacionada porfírica de espaciado simple c. nom. f.
fr distribution relative porphyrique à pas simple c. nom. f.

espai m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en space subst.

espai m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Extensió limitada del cos o del medi; en molts casos, el terme es fa equivalent als mots àrea, zona, cavitat, regió.
de Raum
en space
es espacio
fr espace
it spazio

espai m.
Introducció als estudis literaris
estudis literaris: literatura comparada, teoria de la literatura
en space subst.
es espacio m.

espai m.
Magnituds, unitats i símbols en química física
química
Podeu trobar aquest terme a la pàgina: 28
en space subst.

espai m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Univers.
Ex.: Els espais siderals. Els espais interestel·lars.
Sin. pref.: Univers n. pr. m.
2. Superfície, limitada o il·limitada, de la Terra.
Ex.: Un espai marítim. Espais terrestres. Espais aeris.