Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 10 (96 registres)
veureanàlisi estadística (BIOQ)
 bioquímica
veurebioestadística (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
veurecabdell estadístic (DEM)
 genètica
veurecartografia estadística (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecartografia geoestadística (VMCS)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veurecartografia geoestadística (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureclorel·lestadita (VMIN)
 mineralogia
veuredada estadística (VOCFOR)
 teoria i estadística
veuredistribució estadística (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
veureel·lestadita (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
Cerca estadi a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

anàlisi estadística c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en statistical analysis subst.

bioestadística f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
Aplicació de l’estadística als problemes biològics i, entre aquests, als problemes mèdics.
en biostatistics
es bioestadística

cabdell estadístic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
genètica
Conjunt de possibles conformacions tridimensionals a l’atzar que pot adoptar una molècula circular de DNA quan ha estat tallada en les dues cadenes, adoptant una forma linear.
en statistic coil
es ovillo estadístico

cartografia estadística c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Branca de la cartografia que consisteix a representar les dades disponibles de sòls mitjançant una síntesi i una representació espacial sobre la base de límits no edàfics, sinó referits a àrees administratives, com ara estats, províncies, municipis o altres, als límits geogràfics o administratius de les quals s’ajusten íntegrament les dades (mapa de coropletes).
En el cas d’informació de sòls, per exemple, s’aplica quan es disposa d’un volum important de dades de sòls que no estan georeferenciades i de les quals només es coneix la procedència geogràfica (municipi, comarca, regió, etc.), per elaborar-ne un mapa de coropletes.
Té interès per a estudis agronòmics referents a la distribució espacial i a la variació temporal de determinades característiques dels sòls (valors mitjans de pH, continguts mitjans de fòsfor assimilable, etc., referits, per exemple, a municipis), així com per estudiar les actuacions dels agricultors o per conèixer els rendiments dels cultius.
En el cas de dades de sòls, té el risc de presentar una informació esbiaixada, ja que els agricultors que fan analitzar els sòls són els més dinàmics, biaix que cal tenir en compte en la interpretació dels resultats.
V. t.: mapa de coropletes c. nom. m.
en statistical mapping
es cartografía estadística
fr cartographie statistique
gl cartografía estatística

cartografia geoestadística c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
en geostatistical mapping subst.
es cartografía geoestadística c. nom. f.
fr cartographie géostatistique c. nom. f.

cartografia geoestadística c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Tècnica de realització de mapes basada en la geoestadística. Consisteix a prendre informació del sòl en punts determinats en camp i, utilitzant instruments matemàtics, a estudiar de quina manera i en quina proporció es correlaciona la informació entre punts, per a interpolar i generalitzar els resultats i, en funció de la variabilitat espacial, poder predir el valor de la variable en punts adjacents.
Les etapes de treball són les següents: 1) presa de mostres i anàlisis de laboratori o in situ, 2) definició de variogrames, 3) modelització de la variabilitat i 4) interpolació de resultats.
Aquesta tècnica postula que la variabilitat és del mateix tipus en les diferents parts del perímetre, la qual cosa no té per què ser certa en tots els casos; requereix que el sòl no presenti discontinuïtats importants; s’ha de basar en un gran nombre de punts d’observació, i no utilitza els coneixements basats en la teoria general de l’edafogènesi, ni fotografies aèries, per la qual cosa no s’utilitza en la cartografia de sòls habitual.
Resulta d’interès per a cartografies de sòls específiques, com poden ser les destinades al diagnòstic de contaminació en llocs i sòls, ja que permeten cartografiar i dimensionar els plomalls de contaminació, cartografiar en 3D els volums contaminats, calcular les probabilitats de risc de superar els llindars de contaminació i orientar els treballs de descontaminació. Per exemple, s’apliquen en l’estudi de la contaminació de sòls per cendres d’incineradora.
en geostatistic mapping
es cartografía geoestadística
fr cartographie géostatistique
gl cartografía xeoestatística

clorel·lestadita f.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Espècie.
en chlorellestadite subst.

dada estadística c. nom. f.
Vocabulari forestal
teoria i estadística
es dato estadístico c. nom. m.
fr donnée statistique c. nom. f.

distribució estadística f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
Conjunt de dades o valors les freqüències dels quals són indicades per mitjà dels tants per cent en què es presenten o bé de forma absoluta, segons una escala predeterminada.
Sin. compl.: distribució de freqüències

el·lestadita f.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Mineral, varietat del grup de l’apatita, que forma sèrie entre la fluorel·lestadita i la hidroxilel·lestadita, en la qual el fòsfor es troba parcialment substituït per silici i sofre, com la wilkeïta.
en ellestadite
es ellestadita
fr ellestadite