Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (33 registres)
veureàrea d’extracció (DMCSC)
veurecoeficient d’extracció (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
 semiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureelectroextracció (GLOSCOR)
veureextracció (VOCFOR)
 aprofitament de fusta i llenya
 resina i destil·lació
veureextracció (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veureextracció (AQQ)
 química
veureextracció (DEM)
 cirurgia
veureextracció (DEM)
 conceptes generals i de suport
 química
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureextracció (DEM)
 embriologia
 obstetrícia i ginecologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureextracció (DEM)
 física
 química
Cerca extracció a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

àrea d’extracció c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Zona de la qual es treu un determinat recurs natural, generalment a cel obert. L’objectiu de l’activitat extractiva pot ser material edàfic, sorra, argila, grava, carbó, bauxita o un altre.
Les normatives mediambientals de cada país estableixen els requeriments per a l’extracció i la rehabilitació posterior de la zona, per tal que, un cop acabada l’activitat extractiva, recuperi un tipus d’ús determinat i es mitiguin els impactes ambientals.
Dos documents resulten necessaris i importants: 1) el contracte d’arrendament, si es tracta d’una zona que es lloga per realitzar l’extracció, en el qual caldrà especificar de forma precisa les característiques de l’extracció, el tipus de material a extreure, el sistema de decapatge, la profunditat a excavar per tal de no afectar una capa freàtica, el tipus d’ús futur, la durada i els aspectes econòmics, entre altres; 2) el projecte de rehabilitació, que acompanya el projecte d’extracció, d’acord amb la legislació mediambiental del país.
Als Estats Units d’America, en el cas en què una terra agrícola d’alt potencial productiu (en anglès, prime farmland) sigui objecte d’una activitat minera, la reglamentació de l’Office of Surface Mining Reclamation and Enforcement (OSMRE) del Departament de l’Interior estableix que la zona ha de ser rehabilitada a terra agrícola d’alt potencial productiu, un cop acabada l’activitat minera.
Sin. compl.: pedrera f.
V. t.: decapatge m., gravera f., mineria a cel obert c. nom. f., rehabilitació f., sòl de mina c. nom. m., terra agrícola d’alt potencial productiu c. nom. f.
en borrow pit area
es área de extracción
fr zone d’excavation
gl área de extracción
pt área de extração

coeficient d’extracció m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
semiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Relació existent entre la diferència arteriovenosa quant a una substància determinada i el contingut de la sang en aquesta substància multiplicat per 100. Per exemple, el coeficient d’extracció per a l’àcid p-aminohipúric (PAH) del ronyó, és la diferència entre les concentracions de PAH a les sangs arterial i venosa renals, dividida per la concentració de PAH a la sang arterial.

electroextracció f.
Glossari de corrosió
Sin. abs.: extracció per via electrolítica c. nom. f.
de elektrolytische Metallgewinnung c. nom. f.
en electro-extraction subst., electrowinning subst.
es electroextracción f., extracción por vía electrolítica c. nom. f.
fr extraction par voie électrolytique c. nom. f.

extracció f.
Vocabulari forestal
aprofitament de fusta i llenya
resina i destil·lació

extracció f.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
Acció d’arrencar i treure el mineral d’una mina, la pedra d’una pedrera, o de fer fluir el petroli, el gas o l’aigua d’un pou o d’una font; l’efecte.
en extraction
es extracción
fr extraction

extracció f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Procés basat en la transferència d’un solut d’una fase a una altra. De vegades, l’anàlit se separa de la mostra per extracció amb un solvent que dissol l’anàlit.
en extraction subst.

extracció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
Operació quirúrgica consistent a retirar, separar o arrencar un cos estrany o una matèria patològica o bé un òrgan malalt o lesionat, o una part d’ell.

extracció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
química
tècniques diagnòstiques i de tractament
Acció d’extreure; l’efecte.

extracció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
obstetrícia i ginecologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Sèrie d’accions fetes per a ajudar a sortir el fetus manualment o amb instruments adequats.

extracció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
física
química
Procés de transferència de matèria entre dues fases immiscibles basat en les diferències de solubilitat de les substàncies, que permet la separació de mescles sòlides, líquides o dissoltes mitjançant llur tractament amb un solvent.