Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (37 registres)
veureaigua fèrrica (ATGC)
 geografia
veurealum amonicofèrric (DEM)
 dermatologia
 farmacologia
 gastroenterologia
 quĂ­mica
veurebiotita fèrrica (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
veurebiotita fèrrica (VMIN)
 mineralogia
veurecapa petrofèrrica (DMCSC)
 classificaciĂł, taxonomia i correlaciĂł de sòls
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
veurecatiĂł 1,1′-dimetilferricini (AQQ)
 quĂ­mica
veureclorosi fèrrica (VMCS)
 components minerals del sòl
 fertilitat quĂ­mica del sòl
veureclorosi fèrrica (DMCSC)
 components minerals del sòl
 fertilitat quĂ­mica del sòl
 propietats fisicoquĂ­miques i quĂ­miques i comportament del sòl
veurecontacte petrofèrric (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
veurecontacte petrofèrric (DMCSC)
 classificaciĂł, taxonomia i correlaciĂł de sòls
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
Cerca fèrric a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aigua fèrrica c. nom. f.
AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
geografia
Aigua que conté en solució compostos de ferro.

alum amonicofèrric m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
farmacologia
gastroenterologia
quĂ­mica
Sulfat ferricoamònic; és fortament estíptic.

biotita fèrrica f.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Lepidomelana.
en ferroan biotite
es biotita férrica
fr biotite

biotita fèrrica c. nom. f.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
V.: lepidomelana f.

capa petrofèrrica c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Capa contĂ­nua de la coberta edĂ fica formada per material endurit per òxids de ferro com a component cimentant principal, mentre que la matèria orgĂ nica no existeix o nomĂ©s es presenta en traces, cosa que la distingeix d’un endopèdon plĂ cic o d’un ortstein. Si presenta esquerdes, estan separades lateralment mĂ©s de 10 cm de mitjana.
Poden originar-se: 1) en una acumulació relativa de ferro, per pèrdua d’altres elements alliberats durant una meteorització per hidròlisi molt intensa; o 2) en una acumulació absoluta per aportació de Fe transportats en estat soluble o pseudosoluble per l’aigua (estació humida) i que precipiten en forma d’òxids de ferro quan passen a un medi oxidant (estació seca), cosa que dona lloc a una capa fortament cimentada. Aquests processos es veuen afavorits en zones de climes tropicals, amb estacions contrastades. Com a exemple cal citar l’Acrudox petrofèrric de l’ordre Oxisol (ST) i Plintosol (WRB).
V. t.: acumulació absoluta c. nom. f., acumulació relativa c. nom. f., contacte petrofèrric c. nom. m., horitzó petroplíntic c. nom. m., Oxisol m., petroplintita f., plintita f.
en petroferric layer, petroferric contact
es capa petroférrica
fr couche petroferrique, carapace

catiĂł 1,1′-dimetilferricini c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en 1,1′-dimethylferricinium cation subst.

clorosi fèrrica c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
fertilitat química del sòl
en ion chlorosis subst.
es clorosis férrica c. nom. f.
fr chlorose ferrique c. nom. f.

clorosi fèrrica c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
fertilitat química del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Deficiència de ferro a la planta que es manifesta per un esgrogueïment de les zones intervenals de les fulles joves. Produeix la disminució o inactivació de tots els processos fisiològics en què intervé el ferro, especialment en la formació de clorofil·les i en la fotosíntesi. S’esdevé en medis airejats, amb el ferro en forma oxidada, i en presència de l’anió hidrogencarbonat (HCO3), que en provoca la precipitació i en redueix la biodisponibilitat. L’anió hidrogencarbonat pot procedir de la dissolució de la calcària activa del sòl o d’aigües de reg que en contenen. Aquesta manca de ferro és menys freqüent en sòls inundats, amb drenatge deficient i poca ventilació.
V. t.: calcĂ ria activa c. nom. f.
en iron chlorosis
es clorosis férrica
eu klorosi ferriko
fr chlorose ferrique
gl clorose férrica
pt clorose férrica

contacte petrofèrric c. nom. m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en petroferric contact subst.
es contacto petroférrico c. nom. m.
fr contact pétroferrique c. nom. m.

contacte petrofèrric c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
En ST (2014), lĂ­mit entre un sòl i una capa contĂ­nua de material endurit en el qual el ferro Ă©s el component cementant principal (capa petrofèrrica), mentre que la matèria orgĂ nica no existeix o nomĂ©s es presenta en traces, cosa que la distingeix d’un endopèdon plĂ cic o d’un ortstein. La capa cimentada pot ser contĂ­nua i, en cas de presentar esquerdes, han d’estar separades lateralment de mitjana mĂ©s de 10 cm. Es distingeix d’un contacte lĂ­tic, entre altres aspectes, per l’elevat contingut de ferro en el material subjacent. Es presenta en sòls tropicals, caracteritzats per l’extragrau petrofèrric, en diversos grups dels Oxisols.
V. t.: capa petrofèrrica c. nom. f., cuirassa ferruginosa c. nom. f.
en petroferric contact
es contacto petroférrico
fr contacte petroferrique