Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (21 registres)
veureassaig de fatiga (VOCFOR)
 càlcul d’estructures. resistència de materials
veurecorrosió-fatiga (GLOSCOR)
veurefatiga (VOCFOR)
 càlcul d’estructures. resistència de materials
veurefatiga (GLOSCOR)
veurefatiga (VPCA)
veurefatiga (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurefatiga (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurefatiga (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurefatiga (LMC)
 construcció
veurefatiga admissible (VOCFOR)
 càlcul d’estructures. resistència de materials
Cerca fatiga a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

assaig de fatiga c. nom. m.
Vocabulari forestal
càlcul d’estructures. resistència de materials

corrosió-fatiga f.
Glossari de corrosió
Fenomen provocat per l’acció conjunta de la corrosió i de la fatiga, que dóna lloc a la fractura del material (v. fig. 6).
de Korrosionsermüdung f., Schwingungsrißkorrosion f.
en corrosion fatigue subst.
es corrosión-fatiga f.
fr fatigue par corrosion c. nom. f.

fatiga f.
Vocabulari forestal
càlcul d’estructures. resistència de materials

fatiga f.
Glossari de corrosió
Procés que produeix la fractura a causa de l’aplicació de cicles de tensions repetits o fluctuants de valors inferiors al de la resistència a la tracció del material.
de Ermüdung f.
en fatigue subst.
es fatiga f.
fr fatigue f.

fatiga f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Giese 1933; Garcia 1974; Lleonart 1975.
en fatigue subst.

fatiga f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Estat de cansament molt acusat a conseqüència d’una activitat massa intensa prolongada, física o intel·lectual, fadiga.
Sin. compl.: cansament, ponosi
de Ermüdung, Müdigkeit
en fatigue
es fatiga
fr fatigue
it fatica

fatiga f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Sensació de cansament, disminució de la capacitat d’actuació, a conseqüència de l’absència d’estímuls.
de Ermüdung, Müdigkeit
en fatigue
es fatiga
fr fatigue
it fatica

fatiga f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Disminució de la capacitat funcional d’un aparell o d’un òrgan a conseqüència d’una activitat excessiva. Un cas particular és l’anomenada fatiga d’estimulació, disminució de l’excitabilitat d’un nervi a causa d’un estímul repetit.
de Ermüdung, Müdigkeit
en fatigue
es fatiga
fr fatigue
it fatica

fatiga f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Erschöpfung
en fatigue
es fatiga
fr fatigue

fatiga admissible c. nom. f.
Vocabulari forestal
càlcul d’estructures. resistència de materials