Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veureaprenentatge de configuracions (VPCA)
veureconfiguració (DEM)
 anatomia
 conceptes generals i de suport
veureconfiguració (DEM)
 qu√≠mica
veureconfiguració (NOV)
 enginyeria
veureconfiguració cis (DEM)
 qu√≠mica
veureconfiguració cis dels enllaços peptídics (BIOQ)
 bioqu√≠mica
veureconfiguració electrònica (DEM)
 qu√≠mica
veureconfiguració electrònica (QUIMFIS)
 qu√≠mica
veureconfiguració trans (DEM)
 qu√≠mica
veureconfiguració trans dels enllaços peptídics (BIOQ)
 bioqu√≠mica
Cerca figuració a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aprenentatge de configuracions c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en configurational learning subst.

configuració f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
conceptes generals i de suport
Disposició de les parts d’un cos que li dóna certa forma o figura.

configuració f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Arranjament geomètric dels àtoms o grups que envolten un determinat àtom al qual són enllaçats. Així, per exemple, diferències de configuració d’un àtom de carboni donen lloc a isòmers òptics.

configuració f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 36 de la quarta sèrie.

configuració cis f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Tipus d’isomeria geomètrica per la qual un mateix compost presenta la forma cis-, amb dos grups de la molècula del compost en un mateix costat.

configuració cis dels enllaços peptídics c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en cis configuration of peptide bonds subst.

configuració electrònica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Distribució dels electrons d’un àtom o molècula en els diversos orbitals d’aquests.

configuració electrònica c. nom. f.
Magnituds, unitats i símbols en química física
química
Podeu trobar aquest terme a les pàgines: 46, 47
en electron configuration subst.

configuració trans f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Tipus d’isomeria geomètrica per la qual un mateix compost presenta la forma trans-, amb tots dos grups en costats oposats d’un determinat pla molecular.

configuració trans dels enllaços peptídics c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en trans configuration of peptide bonds subst.