Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (12 registres)
veureconcurs ideal de delictes (DJC)
 dret penal
veurecristall ideal (DGEOL)
 cristal·lografia
veuredensitat d’observacions ideal (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurefluid ideal (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
veuregas ideal (QUIMFIS)
 química
veureideal (QUIMFIS)
 química
veurejo ideal (DEM)
 psicologia
veurellei dels gasos ideals (AQQ)
 química
veuremassa ideal (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veureRideal, Samuel (DEM)
 epònims
Cerca ideal a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

concurs ideal de delictes c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Concurs d’infraccions en què la vulneració es produeix per una sola acció.
V. t.: concurs d’infraccions penals c. nom. m., concurs real de delictes c. nom. m.
es concurso ideal de delitos

cristall ideal m.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Cristall considerat com a medi sòlid periòdic infinit, amb un ordre perfecte, definit per una xarxa i que, segons el postulat estructural, té una estructura atòmica que correspon a un dels 230 grups espacials, i segons el postulat energètic, els àtoms de l’estructura cristal·lina hi ocupen posicions d’equilibri per a les quals l’energia és mínima.
Ant.: cristall real m.
en ideal crystal, perfect crystal
es cristal ideal
fr cristal parfait

densitat d’observacions ideal c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Nombre teòric d’observacions que cal realitzar per unitat de superfície perquè el mapa de sòls estigui basat en un coneixement suficient de la realitat terreny, d’acord amb les recomanacions per assolir el nivell d’intensitat de les observacions de sòls pertinent per produir un mapa precís, a l’escala de publicació del mapa.
La Canada Soil Survey recomana que la densitat d’observacions ideal per centímetre quadrat del mapa es trobi entre 2 (per a finques experimentals i projectes de reg) i 0,2 (per a zones forestals). Una observació per cm2 del mapa a una escala 1:X porta a determinar la densitat d’observacions ideal per hectàrea.
En una prospecció de sòls lliure, basada en la fotointerpretació i en la teoria general de l’edafogènesi, l’ús de fotografies aèries, l’anàlisi digital del terreny i un personal experimentat, generalment, no cal arribar al valor ideal d’una prospecció de sòls raonada, i es treballa amb una densitat d’observacions real, la qual cosa redueix el temps i abarateix els costos.
V. t.: cartografia de sòls raonada c. nom. f., densitat d’observacions necessària c. nom. f., densitat d’observacions real c. nom. f., prospecció de sòls lliure c. nom. f., nivell d’intensitat de les observacions de sòls c. nom. m.
en ideal density of observations
es densidad de observaciones ideal
fr densité d’observations idéale
gl densidade de observacións ideal

fluid ideal c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Fluid al qual s’assigna un valor nul a la resistència viscosa. És laminar, estacionari, incompressible (té una densitat que no varia), irrotacional (no presenta remolins) i deformable quan se sotmet a tensions tallants, per molt petites que siguin. L’ús d’aquest fluid permet simplificar l’estudi d’un flux per a certes aproximacions.
en ideal fluid
es fluido ideal
fr fluid idéal
gl fluído ideal
pt fluido ideal

gas ideal c. nom. m.
Magnituds, unitats i símbols en química física
química
Podeu trobar aquest terme a les pàgines: 56, 79, 113
en ideal gas subst.

ideal adj.
Magnituds, unitats i símbols en química física
química
Podeu trobar aquest terme a les pàgines: 76, 187
en ideal adj.

jo ideal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
psicologia
Prototip de perfecció que un individu es crea, inconscientment i durant la infància, per identificació amb les persones admirades.

llei dels gasos ideals c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en ideal gas law subst.

massa ideal c. nom. f.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc

Rideal, Samuel n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Químic anglès, 1863-1929.