Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (64 registres)
veureàrea d’impressió (DEM)
 odontoestomatologia
 Ã²rgans i sistemes
veurecap d’impressió (NOV)
 enginyeria
veurecapçal d’impressió (NOV)
 enginyeria
veurecircuit imprès (NOV)
 enginyeria
veurecòdol impressionat (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
 tectònica: geologia estructural
veureimprescriptibilitat (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veureimprescriptibilitat (DJC)
 dret civil
veureimprescriptible (DJC)
 dret
veureimpressió (CINZ)
 zoologia
veureimpressió (VPCA)
 estimulació
Cerca imprès a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

àrea d’impressió f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
odontoestomatologia
òrgans i sistemes
Part de la superfície d’una dent que queda gravada en una impressió.

cap d’impressió loc. adj. m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 46 de la quarta sèrie.

capçal d’impressió c. nom. m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 46 de la quarta sèrie.

circuit imprès c. nom. m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 56 de la tercera sèrie.
en printed circuit subst.
es circuito impreso c. nom. m.
fr circuit imprimé c. nom. m.
it circuito stampato c. nom. m.

còdol impressionat m.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
tectònica: geologia estructural
Còdol que presenta a la superfície diverses concavitats arrodonides, i que correspon als altres elements detrítics contra els quals aquest entrava en contacte i s’hi apuntalava; les concavitats són causades per la dissolució per pressió; per ex., els còdols silícics del Permotrias són molt típics.
en impressed pebble
es canto impresionado
fr caillou impressioné, galet impressioné

imprescriptibilitat f.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal

imprescriptibilitat f.
Diccionari jurídic
dret civil
Qualitat de les accions o drets que no poden ser extingits a conseqüència del pas del temps.
es imprescriptibilidad

imprescriptible adj.
Diccionari jurídic
dret
No subjecte a prescripció.
Ex.: La nul·litat és imprescriptible i la pot exercir el ministeri fiscal.
es imprescriptible

impressió f.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Tècnica de reproducció sobre paper o sobre un suport anàleg que permet de deixar la marca en tinta d'un escrit, d'un dibuix, etc., gravat sobre una planxa metàl·lica o compot ajuntant peces de metall o fusta cadascuna de les quals té gravada una lletra o una figura.

impressió f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
estimulació
Terme documentat a Turró 1912.
en impression subst.