Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (37 registres)
veureacte impulsiu (DEM)
 salut mental
veurealtura d’impuls (AQQ)
 química
veurebroc d’impulsió (LMC)
 construcció
veurecanonada d’impulsió (DCA)
 tecnologia
veuredetector electroquímic impulsional (AQQ)
 química
veureforça d’impulsió (VOCAUTO)
veureimpuls (VPCA)
 instint
 psicoanàlisi
veureimpuls (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureimpuls (DEM)
 salut mental
veureimpuls antidròmic (DEM)
 neurologia
Cerca impuls a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acte impulsiu m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Acte sobtat i lamentable, però que està d’acord amb el moment emocional del subjecte que el realitza, típic de persones amb poques inhibicions de conducta.

altura d’impuls c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en pulse height subst.

broc d’impulsió m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Einströmöffnung
en water spout
es boquilla de impulsión
fr jet

canonada d’impulsió f.
Diccionari de les ciències ambientals
tecnologia
Canonada de pressió on l’aigua o els llots reben una força que els comunica moviment.
en lead pipe subst., plunger lift subst., stand pipe subst.
es tubería de impulsión f.
fr tube ascendant ouvert m.

detector electroquímic impulsional c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en pulsed electrochemical detector subst.

força d’impulsió c. nom. f.
Vocabulari de l’automòbil
en tractive effort subst., tractive force subst.
es fuerza de impulsión c. nom. f.

impuls m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
instint
psicoanàlisi
Terme documentat a Turró 1912.
en drive subst.

impuls m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció d’impel·lir, d’empènyer, que determina la realització d’un acte.
de Anreiz, Anstoss, Impuls
en impulse, impulsion
es impulsión, impulso
fr impulsion
it impulso

impuls m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Inclinació irresistible, generalment morbosa, a la realització de certs actes anormals sense intervenció d’idees delirants. És un trastorn de la voluntat que s’acompanya de sensació angoixosa.
Sin. compl.: impulsió
de Anreiz, Anstoss, Impuls
en impulse, impulsion
es impulsión, impulso
fr impulsion
it impulso

impuls antidròmic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
Impuls nerviós en les fibres sensitives transmès en sentit contrari, centrífug.