Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veurebancal inclinat (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecultiu inclinat (DEM)
 citologia
 investigació, metodologia i estadística
 microbiologia i patologia infecciosa
veurefons inclinat (BMC)
 parts de bastiments
veurepla inclinat (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veurepla inclinat (DPF)
 transport ferroviari
veureplec inclinat (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veuretalús inclinat (VOCFOR)
 correcció de torrents
Cerca inclinat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

bancal inclinat c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Bancal amb desnivell intern.
Sin. pref.: bancal amb desnivell intern c. nom. m.
en inward or backward bench terrace, sloping bench terrace
es bancal inclinado
fr bancaus en contrepente, terrasse à gradin en contrepente, terrasse à gradin à profil déversé
gl socalco inclinado
pt terraço inclinado

cultiu inclinat m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
investigació, metodologia i estadística
microbiologia i patologia infecciosa
Cultiu desenvolupat en un tub d’assaig en el qual el medi de cultiu s’ha solidificat, mentre aquell es mantenia inclinat, per tal d’obtenir una superfície de creixement més gran que la que proporcionaria la llum del tub.

fons inclinat c. nom. m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
parts de bastiments

pla inclinat m.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
Rampa o galeria inclinada d’una excavació a cel obert, o d’una mina subterrània, que serveix per a accedir a les labors o per a extreure’n el mineral, mitjançant un funicular, una cinta transportadora, etc.
en inclined plane
es plano inclinado
fr plan incliné

pla inclinat c. nom. m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Tram de via de gran rampa en què els trens són estirats per un cable, cosa que s’ha emprat en alguns ferrocarrils per superar desnivells molt importants.
es plano inclinado

plec inclinat m.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Plec que té la superfície axial inclinada i manté el cabussament dels flancs en sentit oposat.
en inclined fold
es pliegue inclinado
fr pli déjeté

talús inclinat c. nom. m.
Vocabulari forestal
correcció de torrents
Vegeu la figura L.