Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 10 (96 registres)
veureevitació d'interval fix (VPCA)
veureevitació d'interval limitat (VPCA)
veureevitació d'interval variable (VPCA)
veureinterval (VOCFOR)
 teoria i estadística
veureinterval (VPCA)
veureinterval (VMCS)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
veureinterval1 (AQQ)
 química
veureinterval2 (AQQ)
 química
veureinterval (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureinterval (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
Cerca interval a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

evitació d'interval fix c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en fixed interval avoidance subst.

evitació d'interval limitat c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en limited-interval avoidance subst.

evitació d'interval variable c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Tobeña 1977.
en variable interval avoidance subst.

interval m.
Vocabulari forestal
teoria i estadística

interval m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Cruz 1973; Basil 1974; Garcia 1974; Castellanos 1975; Bayés 1977; Tobeña 1977.
en interval subst.

interval m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
en range subst.
es intervalo m.
fr portée m.

interval1 m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Diferència entre els valors més alts i els més baixos d’un conjunt de dades.
Sin. compl.: amplitud m.
en range subst.

interval2 m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
En un mètode analític, interval de concentracions en el qual la linealitat, l’exactitud i la precisió són totes acceptables.
en range subst.

interval m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Espai entre dos objectes, espai de temps entre dos esdeveniments o moments: pausa en el curs d’una malaltia, període de descans entre dos períodes d’activitat, etc.
de Intervall, Zwischenzeit
en interval
es intervalo
fr intervalle
it intervallo

interval m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
Conjunt de valors que pren una variable entre dos valors donats. Correspon a l’amplitud de variació d’un fenomen entre un límit inferior i un límit superior clarament especificats. Vegeu: interval de suficiència.
V.: interval de suficiència c. nom. m.
en range
es intervalo
fr intervalle
gl intervalo
pt intervalo