Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 27 (261 registres)
veureanivellació1 (VOCFOR)
 esplanació, moviments de terres
veureanivellació1 (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veureanivellació (LMC)
 construcció
veureanivellació (DPF)
 transport ferroviari
veureanivellació2 (VOCFOR)
 preparació i plantació
veureanivellació2 (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veureanivellació3 (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureaparcament d’enllaç (DCA)
 urbanisme
veureBlanchard, Wallace (DEM)
 epònims
veurecadena periòdica d’enllaços (DGEOL)
 cristal·lografia
Cerca llaç a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

anivellació1 f.
Vocabulari forestal
esplanació, moviments de terres
Sin. pref.: anivellament m.

anivellació1 f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Conjunt d’operacions destinades a calcular les diferències d’altitud entre dos o més punts d’un terreny en relació amb un pla de referència horitzontal.
Sin. compl.: anivellament1 m.
en leveling
es nivelación
fr nivelage, nivellement
gl nivelación

anivellació f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
Sin. compl.: anivellament m.
de Einebnen, Planierung
en leveling, levelling
es nivelación
fr nivelage, nivellement

anivellació f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Acció i efecte d’anivellar.
Sin. compl.: anivellament m.
fr nivellement

anivellació2 f.
Vocabulari forestal
preparació i plantació

anivellació2 f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Acció d’anivellar un terreny. Seqüència d’actuacions (estudi topogràfic, georeferenciació, projecte, decapatge i transport de terres, entre d’altres) que condueixen a la reducció o eliminació del pendent natural del terreny, amb diversos objectius, per exemple, instal·lar el reg a manta o facilitar l’ús de maquinària per augmentar el rendiment de la producció agrícola.
Per a la seva execució cal conèixer el sòl objecte de l’anivellament, especialment les variacions que presenten les seves propietats en profunditat, per evitar deixar en superfície un horitzó o materials que resultin desfavorables per al creixement de les plantes.
Sin. compl.: anivellament2 m.
V. t.: decapatge m.
en leveling
es nivelación
fr nivelage, nivellement
gl nivelación

anivellació3 f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Anivellament3.
Sin. pref.: anivellament3 m.
en land levelling, land grading
es nivelación
fr nivellement, nivelage, applanissement
gl nivelación
pt nivelamento

aparcament d’enllaç m.
Diccionari de les ciències ambientals
urbanisme
Aparcament de gran capacitat per a vehicles connectat amb mitjans de transport públic que s’ofereixen com a alternativa a l’ús del vehicle privat, que generalment serveix per a disminuir el trànsit a l’interior d’una població.
Sin. compl.: aparcament de dissuasió m.
en park-and-ride subst.
es aparcamiento disuasorio m.
fr parc de change m., parc de dissuasion m.

Blanchard, Wallace n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Cirurgià nord-americà, 1848-1922.
V.: tractament de Blanchard m.

cadena periòdica d’enllaços f.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Línia trencada que uneix àtoms mitjançant enllaços químics forts; atesa la natura periòdica del cristall, aquesta cadena d’enllaços és també periòdica, i llur direcció coincideix amb la d’una filera reticular. Les cadenes periòdiques d’enllaços més importants d’un cristall en determinen l’hàbit i permeten de classificar les cares cristal·lines en cares llises, esglaonades o rugoses.
en periodic bond chain
es cadena periódica de enlaces