Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 26 (260 registres)
veureanivellació1 (VOCFOR)
 esplanació, moviments de terres
veureanivellació1 (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veureanivellació (LMC)
 construcció
veureanivellació (DPF)
 transport ferroviari
veureanivellació2 (VOCFOR)
 preparació i plantació
veureanivellació2 (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veureaparcament d’enllaç (DCA)
 urbanisme
veureBlanchard, Wallace (DEM)
 epònims
veurecadena periòdica d’enllaços (DGEOL)
 cristal·lografia
veurecanal de llacuna (d’escull) (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
Cerca llaç a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

anivellació1 f.
Vocabulari forestal
esplanació, moviments de terres
Sin. pref.: anivellament m.

anivellació1 f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Conjunt d’operacions destinades a calcular les diferències d’altitud entre dos o més punts d’un terreny en relació amb un pla de referència horitzontal.
Sin. compl.: anivellament1 m.
en leveling
es nivelación
fr nivelage, nivellement
gl nivelación

anivellació f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
Sin. compl.: anivellament m.
de Einebnen, Planierung
en leveling, levelling
es nivelación
fr nivelage, nivellement

anivellació f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Acció i efecte d’anivellar.
Sin. compl.: anivellament m.
fr nivellement

anivellació2 f.
Vocabulari forestal
preparació i plantació

anivellació2 f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Acció d’anivellar un terreny. Seqüència d’actuacions (estudi topogràfic, georeferenciació, projecte, decapatge i transport de terres, entre d’altres) que condueixen a la reducció o eliminació del pendent natural del terreny, amb diversos objectius, per exemple, instal·lar el reg a manta o facilitar l’ús de maquinària per augmentar el rendiment de la producció agrícola.
Per a la seva execució cal conèixer el sòl objecte de l’anivellament, especialment les variacions que presenten les seves propietats en profunditat, per evitar deixar en superfície un horitzó o materials que resultin desfavorables per al creixement de les plantes.
Sin. compl.: anivellament2 m.
V. t.: decapatge m.
en leveling
es nivelación
fr nivelage, nivellement
gl nivelación

aparcament d’enllaç m.
Diccionari de les ciències ambientals
urbanisme
Aparcament de gran capacitat per a vehicles connectat amb mitjans de transport públic que s’ofereixen com a alternativa a l’ús del vehicle privat, que generalment serveix per a disminuir el trànsit a l’interior d’una població.
Sin. compl.: aparcament de dissuasió m.
en park-and-ride subst.
es aparcamiento disuasorio m.
fr parc de change m., parc de dissuasion m.

Blanchard, Wallace n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Cirurgià nord-americà, 1848-1922.
V.: tractament de Blanchard m.

cadena periòdica d’enllaços f.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Línia trencada que uneix àtoms mitjançant enllaços químics forts; atesa la natura periòdica del cristall, aquesta cadena d’enllaços és també periòdica, i llur direcció coincideix amb la d’una filera reticular. Les cadenes periòdiques d’enllaços més importants d’un cristall en determinen l’hàbit i permeten de classificar les cares cristal·lines en cares llises, esglaonades o rugoses.
en periodic bond chain
es cadena periódica de enlaces

canal de llacuna (d’escull) m.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
Pas força pregon que separa un escull de les terres emergides adjacents, o bé que travessa un escull i part de la llacuna interna corresponent.
en lagoon channel
es canal de laguna (arrecifal)
fr chenal du lagon, goulet