Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (12 registres)
veurecordĂł illenc (ATGC)
 geografia
veurefallença (DPF)
 transport ferroviari
veurefemellenc -a (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurellença (DPESCA)
 pesca
veurellenca1 (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
 sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
veurellenca (ATGC)
 geografia
veurellenca2 (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
veurellençar (DJC)
 dret
veurellençar el foc (DPF)
 transport ferroviari
veurellençol (DAGRIC)
 agricultura
Cerca llenç a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cordĂł illenc c. nom. m.
AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
geografia
CordĂł insular.
Sin. pref.: cordĂł insular c. nom. m.

fallença f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
AcciĂł de fallir.
es fallo
fr défaillance

femellenc -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Relatiu o pertanyent a la femella.

llença f.
Diccionari de pesca
pesca
Ormeig de pesca consistent en un fil de niló o d’un altre material amb un o diversos hams lligats a l’extrem, que es pot calar des de terra amarrat a un sortint de les roques, o bé des de la mar proveït d’un suro i un pedral.
es lienza f.

llenca1 f. ll. c.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
1. Tros petit i prim que es desprèn accidentalment d’una pedra picada.
V. t.: esclat2 m., llis1 m.
2. Defecte d’una pedra resultat d’haver-se’n desprès un trosset.
3. Roca plana i llargaruda.
es lasca, saltadura
fr Ă©clat de pierre

llenca f.
AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
geografia
Tros llarg i estret d’un terreny.

llenca2 f. ll. c.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
Faixa llarga i estreta de terra.
Sin.: llastra1 f.
es faja de terreno
fr bande de terrain

llençar v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Llançar.
Ex.: El demandat serà llençat de l’habitatge si no el deixa lliure en el termini estipulat.
Sin. pref.: llançar v. tr.
es lanzar

llençar el foc c. v.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Deixar caure a terra el carbó encès per fer baixar ràpidament la temperatura del fogar.
es tirar el fuego
fr jeter le feu

llençol m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Peça gran, de tela basta, que s’empra especialment per dormir a l’era o a la pallissa i també per transportar garbes o palla, entre altres usos.
es tela f.