Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1.098 (10.976 registres)
veure1,1,2,2-tetracloroetà (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 farmacologia
 toxicologia
veure2,3,7,8-tetraclorodibenzo[b,e][1,4]dioxina (DEM)
 química
veure2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (DCA)
 química
veurea lloure (DPF)
 transport ferroviari
veurea plom (BMC)
 fraseologia
veurea porta closa (DJC)
 dret
veurea terrelló (VOCFOR)
 els camins: generalitats, traçat i parts
veureabarloament (DPESCA)
 pesca
veureabarloar1 (DPESCA)
 pesca
veureabarloar2 (DPESCA)
 pesca
Cerca lo a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

1,1,2,2-tetracloroetà m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
farmacologia
toxicologia
Líquid d’olor clorofòrmica, de fórmula Cl2CHCHCl2, dotat d’acció narcòtica, però no emprat per la seva elevada toxicitat.

2,3,7,8-tetraclorodibenzo[b,e][1,4]dioxina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
sigla: TCDD
química
Compost altament tòxic, 10.000 vegades més que el cianur, estable, insoluble, no degradable per l’acció de bacteris. Penetra fàcilment a les cèl·lules i hi roman molt de temps. Quan es troba en suspensió en l’aire provoca fortes reaccions en els pulmons i en la pell (formació d’èczemes i de plaques amb punts blancs característics). Pertorba d’una forma considerable el fetge dels animals i la seva acció sobre el sòl i les restes vegetals és persistent durant molt de temps. Els seus grans efectes cancerígens foren constatats en la guerra del Vietnam i en la catàstrofe de Seveso el 1976.

2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina f.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: TCDD
química
Dioxina extremament tòxica que causà una catàstrofe al voltant de la ciutat italiana de Seveso el 10 de juliol de 1976, a causa d’una fuita produïda en un complex químic.
V. t.: dioxina f., Seveso n. pr. f.
en 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin subst.
es 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina f.
fr 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine f.

a lloure loc. adv.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Que es transporta apilonat sense formar fardells ni paquets.
es a granel
fr en vrac

a plom loc. adv.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
fraseologia

a porta closa loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Amb l’exclusió del públic.
Ex.: La reunió del Comitè Executiu es va celebrar a porta closa.
Sin. compl.: a porta tancada loc. adv.
es a puerta cerrada

a terrelló loc. adv.
Vocabulari forestal
els camins: generalitats, traçat i parts

abarloament m.
Diccionari de pesca
pesca
Acció d’abarloar.
es abarloamiento m.

abarloar1 v. tr.
Diccionari de pesca
pesca
Atracar de costat.
Sin. pref.: atracar de costat v. tr.

abarloar2 v. tr.
Diccionari de pesca
pesca
Atracar en andana.
Sin. pref.: atracar en andana v. tr.