Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (31 registres)
veurecĂ lcul de magnituds (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veureescala de magnitud de Richter (DGEOL)
 geofĂ­sica
veuremagnitud (NOV)
 enginyeria
veuremagnitud d’excés (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veuremagnitud d’un arbre (VOCFOR)
 introducciĂł a la silvicultura, elements de descripciĂł silvĂ­cola, ecologia aplicada
veuremagnitud de les forces del vent (DMCSC)
 qualitat, avaluaciĂł, degradaciĂł i protecciĂł de sòls
veuremagnitud de resposta (VPCA)
veuremagnitud del reforçament (VPCA)
veuremagnitud especĂ­fica (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veuremagnitud fĂ­sica (QUIMFIS)
 quĂ­mica
Cerca magnitud a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cĂ lcul de magnituds c. nom. m.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a les pĂ gines: 19, 20, 135, 140
en quantity calculus subst.

escala de magnitud de Richter f.
Diccionari de geologia
geofĂ­sica
Escala de magnitud sísmica, proposada per C. F. Richter (1935), en què la magnitud d’un sisme és mesurada sobre el sismograma com a logaritme decimal de l’amplitud major enregistrada pel sismògraf a l’arribada de l’ona P (o bé una ona superficial) dividida pel període corresponent amb una correcció de distància a l’epicentre. En teoria la magnitud no hauria de tenir cap límit superior, en la pràctica, però, no ultrapassa el grau 8,6. Ordinàriament, l’escala es refereix a la magnitud del sisme; altrament, els grans terratrèmols són referits a la magnitud de les ones superficials.
Sin. compl.: Richter n. pr. m.
en Richter magnitude scale
es escala de magnitud de Richter
fr Ă©chelle de magnitude de Richter

magnitud f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 22 de la segona sèrie.
Vegeu pàgina 95 de la segona sèrie.

magnitud d’excés c. nom. f.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a les pĂ gines: 76, 185
en excess quantity subst.

magnitud d’un arbre c. nom. f.
Vocabulari forestal
introducciĂł a la silvicultura, elements de descripciĂł silvĂ­cola, ecologia aplicada
Magnitud que es calcula en funció de l’alçària d’un arbre.


ū3i Ă©s la mitjana de la velocitat del vent de la classe i de velocitats al cub, expressada en m s–1 (habitualment les classes sĂłn 0-5, 5-10, 10- 15, etc.); fi Ă©s el factor durada, expressat com a percentatge del total d’observacions que tenen lloc en la direcciĂł j dins el grup de velocitat i.
Per convenció es consideren setze direccions numerades de 0 a 15 en sentit antihorari i agafant l’est com a origen.
La suma de les magnituds dels vectors de força d’erosió eòlica per a totes les direccions expressa la magnitud total de les forces d’erosió eòlica per a una ubicació, per la qual cosa es pot utilitzar com a indicador de la capacitat relativa del vent per provocar erosió en aquest lloc.
magnitud de les forces del vent c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Vector que expressa la força del vent per produir erosió eòlica representativa d’un grup determinat de velocitat del vent. S’obté multiplicant els valors de la velocitat mitjana del vent superiors al llindar de 5 m s–1 per un factor de durada per a una direcció específica, segons l’expressió següent:
rj = Σni=1 ū3i fi
Vegeu la figura .
V.: direcció d’erosió eòlica predominant c. nom. f., erosió eòlica c. nom. f.
en magnitude of wind erosion forces
es magnitud de las fuerzas del viento
fr amplitude des forces du vent
gl magnitude das forzas do vento
pt magnitude das forças do vento

magnitud de resposta c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
V.: força de resposta c. nom. f.
en response magnitude subst.

magnitud del reforçament c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Lleonart 1975; Bayés 1977.
Sin. abs.: quantitat de reforçament c. nom. f.
en magnitude of reinforcement subst.

magnitud especĂ­fica c. nom. f.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a les pĂ gines: 24, 72
en specific quantity subst.

magnitud fĂ­sica c. nom. f.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a les pĂ gines: 19, 22, 34, 69, 95, 97, 102, 135, 140, 152, 154
en physical quantity subst.