Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 168 (1.671 registres)
veure8 normal (LBC)
 cinema
veureabandonament d’animals (DJC)
 dret penal
veureabismal (DGEOL)
 geologia general
veureabismal (ATGC)
 geografia
veureabsorbĂ ncia [decimal] (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veureabukumalita (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
veureabukumalita (VMIN)
 mineralogia
veureacantosi nigricans benigna associada amb malalties endocrines (DEM)
 anatomia patològica
 dermatologia
 endocrinologia i nutriciĂł
 malalties i sĂ­ndromes
veureacantosi nigricans maligna (DEM)
 dermatologia
 gastroenterologia
 malalties i sĂ­ndromes
 oncologia i radioterĂ pia
veureacer normal (VOCFOR)
 materials, eines i mĂ quines
Cerca mal a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

8 normal m.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
8 mm.
Sin. pref.: 8 mm m.

abandonament d’animals c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
V.: maltractament d’animals c. nom. m.

abismal adj.
Diccionari de geologia
geologia general
Pertanyent a l’abisme o semblant a un abisme.
Sin.: abismĂłs | abismosa adj., abissal2 adj.
en abysmal
es abismal
fr de l’abîme

abismal adj.
AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
geografia
AbismĂłs | abismosa.
Sin. pref.: abismĂłs | abismosa adj.

absorbĂ ncia [decimal] c. nom. f.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a les pĂ gines: 51, 53
en [decadic] absorbance subst.

abukumalita f. obs.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Mineral, britolita-(Y), varietat de l’apatita en la qual el fòsfor es troba parcialment substituït per silici i sofre, com en la wilkeïta.
en abukumalite
es abukumalita
fr abukumalite

abukumalita f. obs.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
V.: britolita-(Y) f.

acantosi nigricans benigna associada amb malalties endocrines f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
dermatologia
endocrinologia i nutriciĂł
malalties i sĂ­ndromes
Acantosi nigricans benigna no hereditària que es desenvolupa en el curs de tumors de la hipòfisi (adenomes), craniofaringiomes, tumors suprarenals (síndrome de Cushing, malaltia d’Addison), tumors ovàrics (síndrome de Stein-Leventhal). També pot presentar-se en la diabetis juvenil.

acantosi nigricans maligna f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
gastroenterologia
malalties i sĂ­ndromes
oncologia i radioterĂ pia
Acantosi nigricans associada amb una neoplàsia maligna visceral, generalment d’un grau elevat de malignitat, que sovint fa una regressió amb l’extirpació del tumor incriminat. Les manifestacions cutànies apareixen sincrònicament amb la formació de la neoplàsia (60 %), o precedeixen durant diversos anys el desenvolupament del tumor maligne (20 %), o bé segueixen a l’aparició del càncer i s’estenen amb la progressió de la malaltia (20 %). En un 60 % dels casos el tumor incriminat és un adenocarcinoma gàstric, i en la resta dels casos es tracta d’una neoplàsia del pàncrees, pulmó, mamella, vesícula biliar, esòfag, còlon, fetge, ronyó, úter i ovaris, etc.

acer normal c. nom. m.
Vocabulari forestal
materials, eines i mĂ quines