Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (44 registres)
veureamargenament (DCA)
 urbanisme
veureamargenar (DRAMAD)
 ramaderia
veurecrema de marges (VOCFOR)
 incendis forestals
veurecromargentafĂ­ (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 citologia
 gastroenterologia
veuremarge1 (VOCFOR)
 introducciĂł a la silvicultura, elements de descripciĂł silvĂ­cola, ecologia aplicada
veuremarge1 (DGEOL)
 geologia general
veuremarge1 (DCA)
 geografia
veuremarge (ATGC)
 geografia
veuremarge (DPF)
 transport ferroviari
veuremarge (DAGRIC)
 agricultura
Cerca marge a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

amargenament m.
Diccionari de les ciències ambientals
urbanisme
Creació de terrasses en un vessant per a controlar l’aigua d’escolament i minimitzar l’erosió. L’amargenament d’un vessant és més efectiu com més impedeix que el flux d’aigua una suficient velocitat assoleixi per a arrossegar el material del sòl i erosionar-lo.
en terracing subst.
es aterrazamiento m.
fr terrassement m.

amargenar v. tr.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Conduir el bestiar a pasturar pels marges.

crema de marges c. nom. f.
Vocabulari forestal
incendis forestals

cromargentafĂ­ adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
citologia
gastroenterologia
Que té afinitat per les sals de crom i d’argent; dit de certes cèl·lules de la mucosa intestinal.

marge1 m.
Vocabulari forestal
introducciĂł a la silvicultura, elements de descripciĂł silvĂ­cola, ecologia aplicada
Vora d’arbres prop de l’aigua.

marge1 m.
Diccionari de geologia
geologia general
Vora d’una unitat geològica o geogràfica d’un continent, de la mar, d’una conca sedimentària, d’una depressió, d’una regió; considerat intern o extern d’acord amb la polaritat general.
Sin. compl.: vora f.
en border, edge, margin, rim
es borde, lĂ­mite, margen, orilla
fr bord, limite, marge, rive

marge1 m.
Diccionari de les ciències ambientals
geografia
Vora que hi ha entre dues terres que estan en pla divers l’una de l’altra.
V. t.: riba f.
en margin subst.
es margen m.
fr marge f.

marge m.
AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
geografia
Vora que hi ha entre dues terres que estan en pla divers l’una de l’altra.
Ex.: A Ascó (Ribera d’Ebre), els costeruts carrers han estat construïts a base de marges de pedra seca.
Sin. compl.: margera f.

marge m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Petit desnivell del terreny que forma talĂşs.
es ribazo

marge m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Paret feta de pedres, generalment en sec, que serveix per contenir la terra d’una feixa o marjada i evitar les esllavissades.
es muro de bancal m.