Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 12 (113 registres)
veureConveni de Basilea sobre el control de moviments transfronterers de residus perillosos i la seva eliminació (DCA)
 ciències polítiques
veuredescomposició del moviment (DEM)
 neurologia
 semiologia
veureflux convectiu del moviment de nutrients al sòl (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
veureflux per difusió del moviment de nutrients al sòl (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
veureil·lusió de moviment (DEM)
 oftalmologia
veurelínia de moviment (DGEOL)
 glacialisme i periglacialisme
veuremoviment (VOCFOR)
 el clima i el temps atmosfèric
 erosió, transport i sedimentació
veuremoviment (VPCA)
veuremoviment (DEM)
 anatomia
 conceptes generals i de suport
 fisioteràpia
veuremoviment (PERIAT)
 percepció i atenció
Cerca moviment a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Conveni de Basilea sobre el control de moviments transfronterers de residus perillosos i la seva eliminació n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Conveni adoptat a Basilea (Suïssa) el 22 de març de 1989 en el marc de les Nacions Unides, i en vigor des del 5 de maig de 1992, que té per objectiu aconseguir una gestió dels residus perillosos respectuosa amb el medi ambient, tot minimitzant-ne la seva generació, el seu transport transfronterer i dipositant aquest tipus de residus tan a la vora com sigui possible dels emplaçaments on s’han generat. El seu àmbit d’aplicació és global.
Sin. compl.: Conveni de Basilea n. pr. m.
en Basel Convention on the Control of transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal n. pr.
es Convención de Basilea para el control de movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y su deposición n. pr. f.
fr Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination n. pr. f.

descomposició del moviment f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
semiologia
Irregularitat o incoordinació en la successió de la contracció i la relaxació musculars que intervenen en un moviment; el resultat és que aquest es realitza de forma discontínua. És present en la síndrome cerebel·losa (atàxia cerebel·losa) i, erròniament, ha estat anomenada tremolor.

flux convectiu del moviment de nutrients al sòl c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
Procés que consisteix en un flux de massa, transport passiu pel qual un nutrient és transportat dissolc en l’aigua que es desplaça dins del sòl, degut a l’existència d’un gradient hidràulic, principalment com a conseqüència de la transpiració de la planta, el que provoca l’absorció d’aigua per les arrels i un menor contingut d’aigua a la rizosfera. Per exemple el Ca2+ o el NO3–, que es poden desplaçar grans distàncies.
Si el sòl està sec aquest moviment es deté; d’altra banda, l’aigua de percolació pot desplaçar fora de la rizosfera els elements dissolts que es poden perdre per la base del sòl.
V.: moviment de nutrients en el sòl c. nom. m.
en nutrient movement in the soil, convective flow
es flujo convectivo del movimiento de nutrientes en el suelo
fr dèplacement d’élément nutritifs dans le sol, fluxe convectif
gl movemento de nutrientes no solo, fluxo convectivo
pt movimento de nutrientes no solo, fluxo convectivo

flux per difusió del moviment de nutrients al sòl c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
Procés que consisteix en el moviment de ions dins de la fase líquida del sòl degut a l’existència d’un gradient de concentració, que es crea en absorbir nutrients l’arrel, el que disminueix la concentració de nutrients a la interfície de l’arrel. Tendeix a restablir l’equilibri de concentracions i té incidència en distàncies molt curtes.
V.: moviment de nutrients en el sòl c. nom. m.
en nutrient movement in the soil, diffusion flow
es flujo por difusión del movimiento de nutrientes en el suelo
fr dèplacement d’élément nutritifs dans le sol, fluxe de diffusion
gl movemento de nutrientes no solo, fluxo de difusión
pt movimento de nutrientes no solo, fluxo de difusão

il·lusió de moviment f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oftalmologia
Estimulació successiva de diversos punts de la retina, de manera que dóna sensació de moviment.

línia de moviment f.
Diccionari de geologia
glacialisme i periglacialisme
Trajectòria d’una partícula de glaç d’una glacera projectada en un pla horitzontal.
en line of motion
es línea de movimiento
fr ligne de mouvement

moviment m.
Vocabulari forestal
el clima i el temps atmosfèric
erosió, transport i sedimentació

moviment m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Turró 1912; Mira 1921b; Soler 1921.
en movement subst.

moviment m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
conceptes generals i de suport
fisioteràpia
Acció per la qual un cos o alguna de les seves parts canvia de lloc o de posició.
de Bewegung
en movement
es movimiento
fr mouvement
it movimento

moviment m.
Percepció i atenció
percepció i atenció
en movement subst.
es movimiento m.