Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veuredesmuntar (ATGC)
 geografia
veuredesmuntar (LMC)
 construcció
veuredesmuntar (DPF)
 transport ferroviari
veureèmbol de sella de muntar (DEM)
 angiologia
veuremuntar (LBC)
 cinema
veuremuntar1 (DRAMAD)
 ramaderia
veuremuntar (NOV)
 enginyeria
veuremuntar2 (DRAMAD)
 ramaderia
veuremuntar la via (DPF)
 transport ferroviari
Cerca muntar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

desmuntar v. tr.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Tallar els arbres i la vegetació arbustiva {d’una muntanya}.
Sin. abs.: talar v. tr.

desmuntar v. tr.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de demontieren
en to disassemble, to strip
es desmontar
fr démonter, désassembler

desmuntar v. tr.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
1. Fer un desmunt.
2. Desfer un mecanisme o bastida separant-ne les peces que el formaven per reparar-ne alguna o per qualsevol altra raó.
fr démonter
es desmontar

èmbol de sella de muntar m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
Èmbol que es localitza a la bifurcació d’una artèria, especialment l’aorta, i pot donar trastorns vasculars a les dues extremitats inferiors o, alternativament, a l’una i l’altra.
Sin. compl.: èmbol cavalcant
en riding embolus, saddle embolus, straddling embolus

muntar v. tr.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
en to edit v. tr.
es montar v. tr.
fr monter v. tr.

muntar1 v. tr.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Posar-se el mascle damunt la femella per fecundar-la.
Sin.: cavalcar1 v. tr., cobrir v. tr.
Sin. compl.: saltar v. tr.
es cabalgar v. tr., cubrir v. tr., montar v. tr., saltar v. tr.

muntar v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 59 de la tercera sèrie.

muntar2 v. tr. i intr.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Anar sobre l’esquena d’un animal, dirigint-lo.
Sin.: cavalcar2 v. tr. i intr.
es cabalgar v. intr., montar v. intr.

muntar la via c. v.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Unir els carrils a les travesses formant una armadura resistent, sota la qual es col·locarà el balast.