Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 14 (136 registres)
veureAdministració Espacial i Aeronàutica Nacional (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veureagulla nàutica (DPESCA)
 pesca
veurealcohol carnaubílic (DEM)
 miscel·lània
 química
veureanauxita (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
veureanauxita (VMIN)
 mineralogia
veureantinauseós -osa (DEM)
 farmacologia
 gastroenterologia
 neurologia
 otorinolaringologia
veureart nàutic (BMC)
 activitats i oficis nàutics
veurebany de Nauheim (DEM)
 cardiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurebarca de nau (BMC)
 bastiments
veurebinaural (DEM)
 otorinolaringologia
Cerca nau a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Administració Espacial i Aeronàutica Nacional n. pr. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
sigla: NASA
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
V.: National Aeronautics and Space Administration n. pr. f.

agulla nàutica f.
Diccionari de pesca
pesca
Instrument d’orientació basat en les propietats dels imants, emprat en les embarcacions per determinar la direcció del meridià magnètic i tenir una línia de referència a partir de la qual es pugui comptar el rumb.
Sin. compl.: compàs m.
es aguja f., compás m.

alcohol carnaubílic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
miscel·lània
química
Alcohol present a la carnauba i al greix de la llana.

anauxita f.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Mineral, mixtura de caolinita amb sílice amorfa, ant. era considerat una varietat de la caolinita, de composició semblant a aquesta, però amb una relació SiO2/Al2O3 aparentment més alta; monoclínic. És freqüent en molts caolins; pot procedir de l’alteració de la biotita i es troba en alguns basalts alterats.
en anauxite
es anauxita
fr anauxite

anauxita f. obs.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Mixtura de caolinita i sílice.
en anauxite subst.

antinauseós -osa adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
gastroenterologia
neurologia
otorinolaringologia
Que combat les nàusees i el mareig.

art nàutic c. nom. m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
activitats i oficis nàutics
Conjunt de les diverses menes de bastiments i de les distintes versions de cascun d’ells que formen el barcarès propi d’una ètnia determinada.

bany de Nauheim m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Bany que, amb diòxid de carboni, constitueix una part del tractament de cardiopaties de Schott.
Sin. compl.: bany de diòxid de carboni

barca de nau c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Embarcació.
Sin. pref.: embarcació f.

binaural adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
otorinolaringologia
Que requereix l’ús de les dues orelles.