Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (14 registres)
veureaprovació (CINZ)
 zoologia
veureaprovació (VOCFOR)
 generalitats
veureaprovació (VPCA)
 reforçament social
 reforçament verbal
veureaprovació d'una part (CINZ)
 zoologia
veurecomprovació (DPF)
 transport ferroviari
veurefer una novació (DJC)
 dret
veurenovació (DJC)
 dret civil
veurerenovació (VOCFOR)
 generalitats
veurerenovació (VMCS)
 propietats bioquímiques i biològiques i comportament del sòl
veurerenovació (DPF)
 transport ferroviari
Cerca ovació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aprovació f.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Acceptació, feta per la Comissió tal com especifica l'article 79, d'una part de la Llista de noms Disponibles en Zoologia.
Sin. compl.: aprovació d'una part c. nom. f.
en adoption subst.

aprovació f.
Vocabulari forestal
generalitats

aprovació f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
reforçament social
reforçament verbal
Terme documentat a Garcia i Garau 1973; Castellanos 1975.
en approval subst.

aprovació d'una part c. nom. f.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Aprovació.
Sin. pref.: aprovació f.

comprovació f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Acció i efecte de comprovar.

fer una novació c. v.
Diccionari jurídic
dret
Substituir una obligació civil per una altra de nova, en virtut d’una causa preexistent, que extingeix la primera.
Ex.: Es va fer una novació de les obligaciones quan el promotor no va entregar les claus del pis el dia acordat.
es novar

novació f.
Diccionari jurídic
dret civil
Substitució total o parcial d’una obligació jurídica per una altra de nova o substitució d’alguns subjectes d’una obligació jurídica.
es novación

renovació f.
Vocabulari forestal
generalitats

renovació f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats bioquímiques i biològiques i comportament del sòl
en turnover subst.
es renovación f.
fr renouvellement m.

renovació f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Acció i efecte de renovar.
Sin. compl.: renovament m.
es renovación
fr réfection, renouvellement, rénovation