Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (12 registres)
veurepastera (VOCFOR)
 materials, eines i màquines
veurepastera (LEXPLAG)
 agricultura
 botànica
veurepastera (DPESCA)
 pesca
veurepastera1 (BMC)
 bastiments
veurepastera1 (DAGRIC)
 agricultura
veurepastera (LMC)
 construcció
veurepastera2 (BMC)
 bastiments
veurepastera2 (DAGRIC)
 agricultura
veurepastera3 (BMC)
 bastiments
veurepastera mecànica (VOCFOR)
 materials, eines i màquines
Cerca pastera a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

pastera f.
Vocabulari forestal
materials, eines i màquines

pastera f.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botànica
Sin. pref.: porqueta f.

pastera f.
Diccionari de pesca
pesca
Embarcació petita de fusta, propulsada a rem, de fons pla, sense quilla.
es patera f.

pastera1 f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Canoa monòxil que representa el tercer grau de perfeccionament a partir del tronc, car la seva forma amb cares planes i cantells rectes ja no conserva cap tret de la fisonomia cilíndrica d’aquest. El bastiment és de fons pla, de costats plans, té uns caps que són espills més o menys llançats i hom hi rema amb pagaia (b. m. 056).
V. t.: pastera2 f., vas de tronc buidat c. nom. m.

pastera1 f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Recipient que, en una sínia, rep l’aigua que hi aboquen els catúfols.
es artesilla f.

pastera f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Backtrog, Trog
en mortar trough
es amasadera
fr auge

pastera2 f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Bastiment de fons pla de popa tallada, de costats i espill pràcticament verticals i no cobertat —sobretot, si és propulsat únicament per un sol parell de rems, ço és, si només té un parell d’escalemeres— (b. m. 064). Vegeu la fotografia 41.
V. t.: pastera1 f., pastera3 f.

pastera2 f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Recipient de fusta, de fons pla i parets interiors inclinades, dins el qual es pasta la farina per fer els pans.
es artesa f., masera f.

pastera3 f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Barca de fons pla.
Sin. pref.: barca de fons pla c. nom. f.
V. t.: pastera2 f.

pastera mecànica c. nom. f.
Vocabulari forestal
materials, eines i màquines
Sin. pref.: formigonera f.