Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 12 (111 registres)
veureapeidosi (DEM)
 conceptes generals i de suport
 malalties i síndromes
veureatapeïment (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
veureα-tropeïna (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 farmacologia
 neurologia
 oftalmologia
veurebanc de peixos (ATGC)
 geografia
veureBas i Peired, Carles (BMC)
 biografies
veurebufeta d’escata de peix (DEM)
 gastroenterologia
veurecara de peix (DEM)
 anatomia
 semiologia
veurecobaltzippeïta (VMIN)
 mineralogia
veurecompeiré (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
veuredisc estenopeic (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
 oftalmologia
Cerca pei a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

apeidosi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
malalties i síndromes
Desaparició progressiva d’una forma característica d’una malaltia.

atapeïment m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Procés pel qual la superfície d’un sòl sense vegetació forma un segell superficial sota l’impacte de les gotes de pluja, que, en assecar-se, es converteix en una crosta superficial. Són més susceptibles a aquest procés els sòls llimosos, pobres en matèria orgànica i amb alta inestabilitat de l’estructura. A causa d’aquest procés es genera a la superfície del sòl una capa mil·limètrica (segell), d’estructura de tipus laminar, que condiciona l’entrada cap a l’interior del sòl de fluids (aigua i aire), de manera que disminueix la infiltració i fa augmentar l’aigua d’escolament superficial i el risc d’erosió. A més, la crosta dificulta l’emergència de les plàntules i pot fer fracassar la sembra. S’avalua mitjançant l’índex d‘atapeïment.
Sin. compl.: compactació superficial c. nom. f., segellament superficial c. nom. m.
en surface-sealing
es apelmazamiento, compactación superficial
fr battance
gl selado superficial

α-tropeïna f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
farmacologia
neurologia
oftalmologia
Èster de la tropina, substància derivada de l’escopolamina i la hioscina.

banc de peixos c. nom. m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Mola2, especialment en els bancs marítims de poca profunditat.
Sin. pref.: mola2 f.

Bas i Peired, Carles n. pr. m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
biografies
Biòleg (n. 1922). És l’autor que més ha contribuït a l’estudi de les barques catalanes, amb les seves obres La pesca en España. Cataluña (Barcelona, 1955), feta amb la col·laboració de Manuel Rubió i Lios i Enric Morales; La pesca a Catalunya (Barcelona, 1980), i «El mar i la pesca a Catalunya», dins el catàleg d’exposició La pesca i els pescadors (Barcelona, 1983), entre d’altres. També va ésser qui va reprendre l’estudi de l’oceanografia.

bufeta d’escata de peix f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
Bufeta que, a causa de la presència de petits quists a la mucosa, presenta una aparença d’escates de peix.

cara de peix f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
semiologia
Aspecte característic de la cara en la síndrome de Franceschetti.
Sin. compl.: fàcies de peix

cobaltzippeïta f.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Espècie.
en cobalt-zippeite subst.

compeiré [oc] m.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
Caos de boles o de blocs residuals en país granític; per ex., els compeirés de Sidobre, al Massís Central francès, o La Pedriza de Manzanares, al N de Madrid.
es pedriza
fr compeyré

disc estenopeic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
oftalmologia
Disc opac amb una fenedura estreta emprat en l’exploració de l’astigmatisme.