Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 11 (102 registres)
veurehiperiodèmia (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
 semiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureperíode (VOCFOR)
 conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botànica aplicada
veureperíode (VOCLUM)
 luminotècnia
veureperíode (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureperíode1 (ATGC)
 geografia
veureperíode1 (DGEOL)
 geofísica
veureperíode (QUIMFIS)
 química
veureperíode (GESTRAT)
 unitats cronostratigràfiques
veureperíode (DCA)
 geologia
veureperíode2 (ATGC)
 geografia
Cerca període a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

hiperiodèmia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
semiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Concentració anormalment alta de iode a la sang.

període m.
Vocabulari forestal
conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botànica aplicada

període m.
Vocabulari de luminotècnia
luminotècnia
Interval mínim de la variable independent d’una funció periòdica després del qual es tornen a presentar successivament els mateixos valors de la dita funció. En el cas d’una radiació, la variable independent és el temps.

període m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Porció de temps limitat i determinat per l’ocurrència d’algun fenomen o fase diferenciada en el curs d’un procés (el part, per exemple), d’una malaltia, d’un tractament, etc.
en period, stage

període1 m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Època en la qual advenen les pluges o l’època d’eixut en un territori determinat.

període1 m.
Diccionari de geologia
geofísica
Durada del cicle d’una ona sísmica.
en period
es período
fr période

període m.
Magnituds, unitats i símbols en química física
química
Podeu trobar aquest terme a les pàgines: 28, 38, 80, 119, 194
en period subst.

període m.
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
unitats cronostratigràfiques
Unitat geocronològica. El seu equivalent cronostratigràfic s’anomena sistema. Vegeu la taula 1 i la taula 3.
V. t.: sistema m.
en period subst.

període m.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Unitat geocronològica de rang superior a l’època i inferior a l’era.
en period subst.
es periodo m.
fr période f.

període2 m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Unitat de temps, considerada en la història geològica, que correspon a la divisió estratificada denominada sistema.