Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veurea pesar de (DJC)
 dret
veurea pesar que (DJC)
 dret
veureembut de pesar (DUQ)
 quĂ­mica
veurellaurador de pesar (DUQ)
 quĂ­mica
veurepaper de pesar (AQQ)
 quĂ­mica
veurepesar (VOCFOR)
 aprofitament de fusta i llenya
veurepesar (DEM)
 fĂ­sica
veurerepesar (DPF)
 transport ferroviari
Cerca pesar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a pesar de loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Malgrat.
Ex.: A pesar de ser innocent, va anar a la presĂł.
es a pesar de

a pesar que loc. conj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Malgrat que.
Ex.: A pesar que la testimoni volia declarar, l’advocat li aconsellà que no ho fes.
es a pesar de que

embut de pesar c. nom. m.
Diccionari de l’utillatge químic
quĂ­mica
Pesafiltres dissenyat semblantment a un llaurador, amb el mànec en forma de tub que comunica amb la part acanalada, on hom col·loca la substància que cal pesar, la qual a través del tub pot ésser transvasada, directament a un altre receptacle, ajudada d’un solvent.
Sin. compl.: llaurador de pesar c. nom. m.

llaurador de pesar c. nom. m.
Diccionari de l’utillatge químic
quĂ­mica
Sin. pref.: embut de pesar c. nom. m.

paper de pesar c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
Paper que s’usa com a suport sobre el qual es col·loca un reactiu sòlid a la balança. El paper de pesar té una superfície molt llisa, de la qual els sòlids cauen fàcilment i es poden transferir a un vas.
en weighing paper subst.

pesar v. tr.
Vocabulari forestal
aprofitament de fusta i llenya

pesar v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
fĂ­sica
Mesurar el pes d’un cos.

repesar v. tr.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Tornar a pesar alguna cosa per resoldre un dubte o discussiĂł.