Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veurediplococ plagarumbelli (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
veureplaga (LEXPLAG)
 agricultura
 botànica
veureplaga (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 veterinària
veureplaga1 (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veureplaga (ATGC)
 geografia
veureplaga (DCA)
 epidemiologia
veureplaga (DAGRIC)
 agricultura
veureplaga2 (VOCFOR)
 plagues: insectes i altres animals
veureplaga del cranc de riu (DPESCA)
 pesca
Cerca plaga a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

diplococ plagarumbelli m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
Bacteri anaerobi estricte que hom havia aïllat en ferides sèptiques, especialment en ferides de guerra. Primerament es va classificar com Diplococcus plagarum-belli i posteriorment com Peptostreptococcus plagarumbelli. No se n’han conservat soques i ha estat exclòs de la darrera edició del Manual de Bergey.

plaga f.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botànica
Paràsits animals, especialment insectes, àcars i nematodes, però també mamífers, que ataquen i causen dany a les plantes.

plaga f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
veterinària
En fitopatologia, infestació causada per organismes animals (insectes, àcars, rosegadors, etc.) paràsits o depredadors de les plantes, en contraposició a les malalties produïdes per microorganismes (bacteris, fongs o virus) o per causes no biològiques.

plaga1 f.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc
V.: plaga2 f.

plaga f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Flagell que castiga l’agricultura.

plaga f.
Diccionari de les ciències ambientals
epidemiologia
Proliferació d’un organisme vivent, animal o vegetal, que afecta la salut de les persones o bé n’ataca recursos, com el bestiar i les plantes.
en pest subst.
es plaga f.
fr plaie f.

plaga f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Proliferació massiva i sobtada d’organismes vivents de la mateixa espècie que causa grans danys a poblacions animals o vegetals.
es plaga f.

plaga2 f.
Vocabulari forestal
plagues: insectes i altres animals
Sin. compl.: flagell m.
en pest subst.
es plaga f.
fr plaie f., fléau m.

plaga del cranc de riu f.
Diccionari de pesca
pesca
Malaltia altament infecciosa que afecta els crancs d’aigua dolça, causada pel fong Aphanomyces astaci, que es caracteritza per descoordinació dels moviments, caiguda fàcil sobre el dors i impossibilitat de tornar per ells mateixos a la posició normal i lesions externes visibles.
es plaga del cangrejo de río f.