Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veureen planxa (DPF)
 transport ferroviari
veurepalplanxa (GLOSCOR)
veurepalplanxa (LMC)
 construcció
veureplanxa (VOCFOR)
 fusta: primeres transformacions. eines i màquines
veureplanxa d’aigua (BMC)
 bastiments
veureplanxa d’entrenament (BMC)
 bastiments
veureplanxa de surf (BMC)
 bastiments
veureplanxa de vela (BMC)
 bastiments
veureplanxa de vela ràpida (BMC)
 bastiments
veureplanxa ràpida (BMC)
 bastiments
Cerca planxa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

en planxa loc. adv.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
A ròssec.
Sin. pref.: a ròssec loc. adv.
es a racha
fr enrayage

palplanxa f.
Glossari de corrosió
de Spundwand f.
en sheet piling subst.
es tablestaca f.
fr palplanche f.

palplanxa f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Spundbohle
en sheet pile
es tablestaca
fr palplanche

planxa f.
Vocabulari forestal
fusta: primeres transformacions. eines i màquines

planxa d’aigua c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Rai format per la unió de fustes i taulons que es manté en surada amb caixes estanyes i serveix de suport als calafats que han d’espalmar una nau sense treure-la de l’aigua (b. m. 025).

planxa d’entrenament c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Post d’entrenament.
Sin. pref.: post d’entrenament c. nom. f.

planxa de surf c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Post de surf.
Sin. pref.: post de surf c. nom. f.

planxa de vela c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Post de vela.
Sin. pref.: post de vela c. nom. f.

planxa de vela ràpida c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Post de vela més curta que permet navegar a més velocitat. És una de les versions de la post de vela que té més acceptació.
Sin. compl.: planxa ràpida c. nom. f.
V. t.: post de vela c. nom. f.
en funboard subst.

planxa ràpida c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Planxa de vela ràpida.
Sin. pref.: planxa de vela ràpida c. nom. f.