Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (53 registres)
veurea l’efecte corresponent (DJC)
 dret
veureactuacions corresponents (DJC)
 dret
veureanĂ lisi de components (VPCA)
 programes
veureaponentar-se (LEXPLAG)
 agricultura
 botĂ nica
veureassaig de components ferruginosos (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
 propietats fisicoquĂ­miques i quĂ­miques i comportament del sòl
veurecomponent (VPCA)
veurecomponent (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 conceptes generals i de suport
 Ă˛rgans i sistemes
veurecomponent al·loquímic (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
veurecomponent de complement (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 immunologia
veurecomponent de la cadena respiratòria (BIOQ)
 bioquĂ­mica
Cerca ponent a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a l’efecte corresponent loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Perquè tingui l’efecte escaient d’acord amb el dret.
Ex.: I perquè així consti i a l’efecte corresponent, signo aquest escrit. S’atorga aquest document a totes les parts a l’efecte corresponent.
Sin. compl.: a l’efecte que pertoca loc. adv.
es a los efectos pertinentes

actuacions corresponents c. nom. f. pl.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Actuacions que han motivat una diligència en un procés judicial o administratiu.
Ex.: Uniu l’informe del Ministeri a les actuacions corresponents. L’exhort s’ha unit a les actuacions corresponents. Uniu a les actuacions corresponents l’escrit anterior presentat pel ministeri fiscal.
Sin. compl.: actuacions que l’han motivat c. nom. f. pl.
es actuaciones correspondientes, autos de su razĂłn

anĂ lisi de components c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
programes
en component analysis subst.

aponentar-se v. pron.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botĂ nica
Assecar-se les plantes a causa del vent de ponent.
V. t.: ponent m., ponentada f.

assaig de components ferruginosos c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Assaig per detectar la presència de components ferruginosos.
Consisteix a tractar una mostra o una lĂ mina prima sense cobrir amb una soluciĂł de ferricianur potĂ ssic del 5 % (v/v), K4Fe(CN)6 durant cinc minuts i, seguidament, amb HCl 1 m durant 30 segons. L’apariciĂł d’una coloraciĂł blava indica la presència de ferro lliure. Si hi ha taques marrons o fosques de matèria orgĂ nica, es poden blanquejar prèviament amb una soluciĂł d’hipoclorit sòdic.
en ferrugineous component test
es ensayo de componentes ferruginosos
fr test des composants ferrugineux
gl ensaio de compoñentes ferruxinosos

component m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Basil 1974.
en component (of schedule) subst.

component adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
conceptes generals i de suport
òrgans i sistemes
Dit de cadascun dels elements que componen un tot.

component al·loquímic m.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
Segons Folk (1959), agregat carbonàtic que constitueix els grans més grollers d’un agençament (framework) de les calcàries sedimentades mecànicament, hom el diferencia dels grans esparítics i micrítics; hi són inclosos els oòlits, els pèl·lets, els intraclasts, els lumps, els fòssils, els fragments de fòssils, les closques, etc.
Sin.: al·loquímic3 m.
en allochem
es componente aloquĂ­mico
fr allochem

component de complement m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
immunologia
Cadascuna de les 11 proteĂŻnes (designades C1, C2, etc., fins a C9, amb la C1 subdividida en C1q, C1r i C1s) que integren el complement.
V.: complement m.

component de la cadena respiratòria c. nom. m.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
en component of respiratory chain subst.