Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (61 registres)
veurecàrrega del producte (DCA)
 processos
veurecertificació de fabricants de productes fertilizants (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
veurecomptes de la renda i el producte nacionals (FONECO)
 economia
veurecorba de producte total (FONECO)
 economia
veurediferenciació de producte (FONECO)
 economia
veureecoproducte (DCA)
 economia
veureemmagatzematge de productes químics (AQQ)
 química
veureinhibició per producte final (BIOQ)
 bioquímica
veureió producte (AQQ)
 química
veureproducte (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
Cerca producte a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

càrrega del producte f.
Diccionari de les ciències ambientals
processos
Càrrega imposada a l’inici d’una activitat econòmica per tal de controlar indirectament l’impacte ambiental. En alguns països europeus, el valor de la càrrega del producte l’imposen en els combustibles segons el contingut de sofre o carboni, i així incentiven la reducció de les emissions de diòxid de sofre i diòxid de carboni.
en product charges subst.
es carga del producto f.
fr charge du produit f.

certificació de fabricants de productes fertilizants c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
Procés administratiu que, d’acord amb el Reial Decret 506/2013, de 28 de juny, sobre productes fertilitzants, té per objecte garantir que les instal·lacions de processat i/o emmagatzematge compleixen els requisits exigits per la legislació espanyola. En general, el porta a terme una empresa certificadora acreditada.
La certificació ha de garantir els aspectes següents: 1) que les instal·lacions d’emmagatzematge i processat i els seus sistemes de control de qualitat i traçabilitat dels productes elaborats s’ajusten al Real Decret; 2) que el producte fertilitzant és conforme a la legislació i se subministra al mercat proveït de les indicacions sobre identificació i etiquetatge; 3) que es disposa de proves documentals emeses per un laboratori acreditat que demostren la veracitat de la informació que figura a l’etiqueta, en els documents d’acompanyament, en la publicitat i en la presentació dels productes, sense que puguin induir a engany o a confusió als usuaris finals; 4) que es compleixen les exigències sobre control de qualitat i traçabilitat dels productes.
V.: defensa contra fraus c. nom. f.
en certification of manufacturers of fertilizer products
es certificación de fabricantes de productos fertilizantes
fr certification des fabricants de produits fertilisants
gl certificación de fabricantes de produtos fertilizantes
pt certificação de fabricantes de produtos fertilizantes

comptes de la renda i el producte nacionals c. nom. m. pl.
Fonaments d’economia
economia
Comptabilitat nacional.
en national income and product account subst.

corba de producte total c. nom. f.
Fonaments d’economia
economia
Representació gràfica de la relació entre la quantitat de producció i la quantitat de factors de producció variables, suposant que la quantitat de factors de producció fixos no varia.
V. t.: factor de producció variable c. nom. m.
en total product curve subst.

diferenciació de producte c. nom. f.
Fonaments d’economia
economia
Estratègia d’una empresa per a convèncer els consumidors que els seus productes són diferents dels productes de les altres empreses del sector.
en product differentiation subst.

ecoproducte m.
Diccionari de les ciències ambientals
economia
Producte ecològic.
Sin. pref.: producte ecològic m.
en eco-product subst.
es producto ecológico m.
fr écoproduit m.

emmagatzematge de productes químics c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Sin.: emmagatzematge de residus c. nom. m.
en chemicals storage subst.

inhibició per producte final c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en end-product inhibition subst.

ió producte c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
En espectrometria de masses en tàndem (monitoratge de reaccions seleccionades), fragment d’ió procedent de la cel·la de col·lisió seleccionat pel segon separador de masses que passa cap al detector.
en product ion subst.

producte m.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc