Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (23 registres)
veurecompensació de profunditat (DEM)
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureprofunditat (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 geomorfologia fluvial i lacustre
veureprofunditat1 (VOCFOR)
 preparació i plantació
veureprofunditat (NOV)
 enginyeria
veureprofunditat2 (VOCFOR)
 neu i glaç. allaus
veureprofunditat d'humectació (VMCS)
 atmosfera i aigua del sòl
veureprofunditat de camp (LBC)
 cinema
veureprofunditat de camp (LBF)
 fotografia
veureprofunditat de compensació (DGEOL)
 geofísica
veureprofunditat de compensació (ECOI)
 ecologia i medi ambient
Cerca profunditat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

compensació de profunditat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
tècniques diagnòstiques i de tractament
En ecocardiografia, mecanisme de control que permet de millorar la qualitat de la imatge, que consisteix en l’atenuació dels ecos més anteriors (els que estan més a prop del transductor, que sempre són més intensos), amb la consegüent possibilitat d’accentuar la intensitat dels ecos posteriors o més llunyans, que, prèviament, eren més dèbils.
en depth compensation

profunditat f.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
geomorfologia fluvial i lacustre
Calat.

profunditat1 f.
Vocabulari forestal
preparació i plantació

profunditat f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 63 de la tercera sèrie.

profunditat2 f.
Vocabulari forestal
neu i glaç. allaus

profunditat d'humectació c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i aigua del sòl
en depth of wetting subst.
es profundidad de humectación c. nom. f.
fr profondeur humectation c. nom. f.

profunditat de camp f.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
en depth of field subst.
es profundidad de campo f.
fr profondeur de champ f.

profunditat de camp f.
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
fotografia
en depth of field subst.
es profundidad de campo f.
fr profondeur de champ m.

profunditat de compensació f.
Diccionari de geologia
geofísica
Profunditat en la qual es realitza l’equilibri isostàtic.
en compensation depth
es profundidad de compensación
fr profondeur de compensation

profunditat de compensació f.
Ecologia I
ecologia i medi ambient
en compensation depth subst.
es profundidad de compensación f.