Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veurepunt de ramificació (BIOQ)
 bioquímica
veureramificació (VOCFOR)
 conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botànica aplicada
veureramificació (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 química
veureramificació (DEM)
 química
veureramificació (DEM)
 angiologia
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veureramificació (BIOQ)
 bioquímica
veureramificació (ATGC)
 geografia
veureramificació (DPF)
 transport ferroviari
veureramificació monopòdica (VOCFOR)
 conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botànica aplicada
veureramificació simpòdica (VOCFOR)
 conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botànica aplicada
Cerca ramificació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

punt de ramificació c. nom. m.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en branch point subst.

ramificació f.
Vocabulari forestal
conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botànica aplicada
Vegeu la figura A.

ramificació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
química
Cadascuna de les cadenes secundàries, simples o complexes, que tenen origen en la cadena carbonada principal d’un compost orgànic.
de Verästelung, Verzweigung
en ramification
es ramificación
fr ramification
it ramificazione

ramificació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
En el diagrama de desintegració d’un núclid, desdoblament amb què hom representa la possibilitat que el núclid pugui desintegrar-se de dues o més maneres diferents.
de Verästelung, Verzweigung
en ramification
es ramificación
fr ramification
it ramificazione

ramificació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
neurologia
òrgans i sistemes
Cadascuna de les branques o de les divisions dels vasos i nervis que neixen d’un tronc comú.
de Verästelung, Verzweigung
en ramification
es ramificación
fr ramification
it ramificazione

ramificació f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en branching subst.

ramificació f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Formació orogràfica d’un corrent fluvial disposada en branques diferents, tal com ho fa un riu amb els seus afluents.
2. Activitat econòmica de transformació o de comerç que s’estén o actua, a partir d’una empresa matriu, en indústries derivades, sucursals, etc.

ramificació f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Sortida de ramals.
es ramificación

ramificació monopòdica c. nom. f.
Vocabulari forestal
conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botànica aplicada

ramificació simpòdica c. nom. f.
Vocabulari forestal
conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botànica aplicada