Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (17 registres)
veurecentĂ­metre recĂ­proc (AQQ)
 quĂ­mica
veureencaix recĂ­proc (DEM)
 Ă˛rgans i sistemes
veureinducciĂł recĂ­proca (VPCA)
veureinhibiciĂł recĂ­proca (VPCA)
veureinnervaciĂł recĂ­proca (DEM)
 neurologia
 Ă˛rgans i sistemes
veurellei de la reciprocitat (LBF)
 fotografia
veurepronom recĂ­proc (GTG)
veurereciprocitat (LBF)
 fotografia
veureregulaciĂł recĂ­proca (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veureritme recĂ­proc (DEM)
 cardiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
Cerca recĂ­proc a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

centĂ­metre recĂ­proc c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en reciprocal centimeter subst.

encaix recĂ­proc m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Diartrosi en què les superfícies articulars, concavoconvexes, es corresponen inversament.

inducciĂł recĂ­proca c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Garcia 1974.
en reciprocal induction subst.

inhibiciĂł recĂ­proca c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Garcia i col·lab. 1977.
en reciprocal inhibition subst.

innervaciĂł recĂ­proca f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
DisposiciĂł nerviosa per la qual uns mĂşsculs que actuen sobre una articulaciĂł es contreuen mentre uns altres es relaxen.

llei de la reciprocitat f.
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
fotografia
en reprocity law subst.
es ley de la reciprocidad f., ley de reciprocidad f.
fr loi de réciprocité f.

pronom recĂ­proc m.
Glossari de termes gramaticals
Pronom personal que té com a antecedent un subjecte que expressa una pluralitat d’entitats, generalment humanes, que realitzen i reben mútuament l’acció expressada pel verb.
Ex.: Ja saps que el meu sogre i jo no ens telefonem gaire
GEIEC: 13.7.4
V. t.: pronom reflexiu
es pronombre recĂ­proco m.

reciprocitat f.
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
fotografia
en reciprocity subst.
es reciprocidad f.
fr réciprocité f.

regulaciĂł recĂ­proca c. nom. f.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
en reciprocal regulation subst.

ritme recĂ­proc m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Ritme cardíac en el qual l’impuls originat a la unió auriculoventricular davalla i activa els ventricles, mentre puja ensems fins a les aurícules, però abans d’arribar-hi és reflectit cap avall per tal d’activar altre cop els ventricles. Es manifesta a l’electrocardiograma per una onda P invertida situada al bell mig de dos complexos ventriculars normals.