Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (29 registres)
veurea la recerca de (DJC)
 dret
veurearrecerar (DPESCA)
 pesca
veurearrecerar (DAGRIC)
 agricultura
veurearrecerar-se (DPESCA)
 pesca
veurearrecerat | arrecerada (ATGC)
 geografia
veurecribratge de recerca de casos (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
 medicina preventiva i salut pública
 oncologia i radioteràpia
veuredisseny de recerca (VPCA)
veuredrecera (VOCFOR)
 els camins: generalitats, traçat i parts
veuredrecera (ATGC)
 geografia
veuredrecera (DJC)
 dret
Cerca recer a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a la recerca de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
En cerca de.
Ex.: Ha rellegit els informes a la recerca d’algun detall que l’ajudi a resoldre el cas.
Sin. pref.: en cerca de loc. prep.
es en busca de, a la busca de

arrecerar v. tr.
Diccionari de pesca
pesca
Resguardar una embarcació del mal temps.
es abrigar v. tr.

arrecerar v. tr.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Posar a cobert de les injúries del temps.
Sin.: abrigar v. tr.
es abrigar v. tr.

arrecerar-se v. pron.
Diccionari de pesca
pesca
Situar-se, una embarcació, a recer dels corrents o del vent.
Sin.: redossar-se v. pron.
es abrigarse v. pron., guarecerse v. pron.

arrecerat | arrecerada adj.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Dit del sector protegit de l’acció dels vents forts.

cribratge de recerca de casos m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
medicina preventiva i salut pública
oncologia i radioteràpia
Cribratge aplicat, en medicina clínica, a persones no seleccionades que consulten per motius aliens a una possible malaltia o a uns factors de risc d’emmalaltir desconeguts. En són exemples el cribratge del càncer de mamella en dones de més de 50 anys, el cribratge de la hipertensió o de la hipercolesterolèmia en qualsevol malalt, el cribratge del càncer de pròstata en homes a partir dels 50 anys, etc. El cribratge del càncer de pulmó no ha demostrat, de moment, cap mena d’efectivitat. Per tant, la recerca de casos cal fer-la segons l’evidència disponible d’efectivitat, confirmada en estudis epidemiològics.
en case finding

disseny de recerca c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
V.: disseny experimental c. nom. m.
en research design subst.

drecera f.
Vocabulari forestal
els camins: generalitats, traçat i parts

drecera f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Senda o paratge que, seguint-lo o creuant-lo, estalvia camí.
2. Camí que no té altra raó d’ésser que el fet d’escurçar-ne un altre.
Sin. compl.: senda f., sendera f.

drecera f.
Diccionari jurídic
dret
Senda o camí que porta dret a una banda, especialment que serveix per a abreujar el camí.
Ex.: Al segon revolt, la carretera fa una gran volta, però hi ha una drecera de terra per on es pot accedir al nucli del municipi en cinc minuts.
Sin. compl.: atall m.
es atajo