Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (17 registres)
veurea la recerca de (DJC)
 dret
veurecribratge de recerca de casos (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
 medicina preventiva i salut pública
 oncologia i radioteràpia
veuredisseny de recerca (VPCA)
veureGrup consultiu de recerca agrícola internacional (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
veureGrup consultiu sobre recerca agrícola internacional (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
veurerecerca (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurerecerca (DJC)
 dret
veurerecerca (NOV)
 enginyeria
veurerecerca (LBICA)
 internet
veurerecerca (LDLHL)
 didàctica de la llengua
Cerca recerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a la recerca de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
En cerca de.
Ex.: Ha rellegit els informes a la recerca d’algun detall que l’ajudi a resoldre el cas.
Sin. pref.: en cerca de loc. prep.
es en busca de, a la busca de

cribratge de recerca de casos m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
medicina preventiva i salut pública
oncologia i radioteràpia
Cribratge aplicat, en medicina clínica, a persones no seleccionades que consulten per motius aliens a una possible malaltia o a uns factors de risc d’emmalaltir desconeguts. En són exemples el cribratge del càncer de mamella en dones de més de 50 anys, el cribratge de la hipertensió o de la hipercolesterolèmia en qualsevol malalt, el cribratge del càncer de pròstata en homes a partir dels 50 anys, etc. El cribratge del càncer de pulmó no ha demostrat, de moment, cap mena d’efectivitat. Per tant, la recerca de casos cal fer-la segons l’evidència disponible d’efectivitat, confirmada en estudis epidemiològics.
en case finding

disseny de recerca c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
V.: disseny experimental c. nom. m.
en research design subst.

Grup consultiu de recerca agrícola internacional c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
acrònim: CGIAR
fertilitat química del sòl
El seu acrònim és CGIAR (en. Consultive group on international agricultural research). Grup de recerca internacional creat amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de recerca en diversos agroambients i països en desenvolupament. Obté els seus recursos de donants filantròpics.
en Consultive group on international agricultural research
es Grupo Consultivo de Investigación Agrícola Internacional
fr Groupe consultatif sur la recherche agrícola internationale
gl Grupo Consultivo de Investigación Agrícola Internacional
pt Grupo Consultivo de Pesquisa Agrícola Internacional

Grup consultiu sobre recerca agrícola internacional c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
abrev.: CGIAR
fertilitat química del sòl
Organització de caràcter global que té com a objectius disminuir la pobresa rural, augmentar la seguretat alimentària, millorar la salut i la nutrició de les poblacions rurals i fomentar la gestió sostenible dels recursos naturals.
Està integrada pels Estats Units d’Amèrica, Canadà, Regne Unit, Alemanya, Suïssa i el Japó, i per la Fundació Ford, l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), el Fons Internacional de Desenvolupament Agrícola (FIDA), el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), el Banc Mundial, la Comissió Europea, el Banc Asiàtic de Desenvolupament, el Banc Africà de Desenvolupament i el Fons de l’Organització de Països Exportadors de Petroli (Fons OPEP), que aporten el finançament.
Realitza la seva tasca a través de centres de recerca agrícola internacionals, que constitueixen el consorci CGIAR, que col·labora amb instituts de recerca nacionals i regionals i universitats, entre altres.
en Consultative Group for International Agricultural Research, CGIAR
es Grupo consultivo sobre investigación agrícola internacional, CGIAR
fr Groupe consultif sur la recherche agricole internationale, CGIAR
gl Grupo consultivo sobre investigación agrícola internacional, CGIAR
pt Grupo consultivo de pesquisa agrícola internacional, CGIAR

recerca f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
tècniques diagnòstiques i de tractament
Acció de cercar amb tota cura per trobar o descobrir alguna cosa, investigació.

recerca f.
Diccionari jurídic
dret
Acció de cercar, especialment de cercar amb tota cura i atenció per trobar o descobrir alguna cosa.
Ex.: Anar a la recerca de l’or. Les recerques científiques.
es búsqueda

recerca f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 23 de la tercera sèrie.
Vegeu pàgina 77 de la quarta sèrie.
en research subst.
es investigación f.
fr recherche f.
it ricerca f.

recerca f.
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
internet
Sin.: cerca f.
en search subst.

recerca f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
Sin. compl.: investigació f.
en research subst.
es investigación f.
fr recherche f.