Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (17 registres)
veurelímit reglamentari (AQQ)
 química
veureper reglament (DJC)
 dret
veurepotestat reglamentària (DJC)
 dret públic
veurereglament (VOCFOR)
 generalitats
veurereglament (DJC)
 dret constitucional
veurereglament (DPF)
 transport ferroviari
veurereglament de necessitat (DJC)
 dret constitucional
veureReglament Q (FONECO)
 economia
veurereglamentació (VOCFOR)
 generalitats
veurereglamentació (DPF)
 transport ferroviari
Cerca reglament a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

límit reglamentari c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Concentració per sota de la qual les regulacions dicten que un anàlit ha de ser reportat com a «no detectat». El límit reglamentari habitualment s’estableix de cinc a deu vegades per sobre del límit de detecció.
en reporting limit subst.

per reglament loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Reglamentàriament2 i reglamentàriament3.
Ex.: Cal determinar per reglament la quantitat de places de funcionaris que es poden oferir aquest any.
Sin. pref.: reglamentàriament2 adv., reglamentàriament3 adv.
es reglamentariamente

potestat reglamentària c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret públic
Potestat de l’Administració per a elaborar i aprovar disposicions jurídiques amb rang de reglament.
V. t.: disposició administrativa c. nom. f., potestat legislativa c. nom. f., reserva de llei c. nom. f.
es potestad reglamentaria

reglament m.
Vocabulari forestal
generalitats

reglament m.
Diccionari jurídic
dret constitucional
Conjunt de regles i disposicions que cal seguir o complir en l’execució de la llei.
es reglamento

reglament m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Reglamentació.
Sin. pref.: reglamentació f.
fr réglement

reglament de necessitat c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret constitucional
V.: reglament m.

Reglament Q c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
en Regulation Q subst.

reglamentació f.
Vocabulari forestal
generalitats

reglamentació f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Conjunt de normes que regulen unes activitats.
Sin. compl.: reglament m.
es reglamentación
fr réglement