Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 118 (1.172 registres)
veurea cau d’orella (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurea terrelló (VOCFOR)
 els camins: generalitats, traçat i parts
veureabundància relativa (DCA)
 ecologia
veureàcid gibberèl·lic (LBQCCA)
 bioquímica
veureàcid gibberèl·lic (DAGRIC)
 agricultura
veureacord Estat - confessió religiosa (DJC)
 dret canònic
veureactivitat (relativa) (QUIMFIS)
 química
veureactivitats en surada relacionades amb la construcció naval (BMC)
 activitats i oficis nàutics
veureacumulació relativa (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureadaptació del relleu a l’estructura (DGEOL)
 geomorfologia estructural
Cerca rel a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a cau d’orella adv.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Tocant mateix a l’orella, en veu molt baixa.

a terrelló loc. adv.
Vocabulari forestal
els camins: generalitats, traçat i parts

abundància relativa f.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
Mesurament de la quantitat d’individus d’una espècie que indica fins a quin punt l’espècie és capaç d’automantenir-se sota condicions ambientals normals de competència en el medi.
en relative abundance subst.
es abundancia relativa f.
fr abondance relative f.

àcid gibberèl·lic m.
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
bioquímica
en gibberellic acid subst.
es ácido giberélico m.

àcid gibberèl·lic m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Producte sintètic fitoregulador que pertany al grup de les gibberel·lines i que s’utilitza principalment per reduir la caiguda de la fruita madura, per evitar els efectes de les gelades sobre la fruita o per accelerar el creixement de les plantes.
es ácido giberélico m.

acord Estat - confessió religiosa c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret canònic
Acord que s’estableix entre l’Estat i una confessió religiosa.
es acuerdo Estado - confesión religiosa

activitat (relativa) f.
Magnituds, unitats i símbols en química física
química
Podeu trobar aquest terme a les pàgines: 73, 74
en (relative) activity subst.

activitats en surada relacionades amb la construcció naval c. nom. f. pl.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
activitats i oficis nàutics

acumulació relativa c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Procés pel qual té lloc un augment en la proporció d’un component al sòl a causa de l’eliminació d’altres components. L’eliminació pot tenir lloc: 1) per translocació de components solubles, derivats de processos de meteorització o d’edafogènesi intensos, ja sia d’un horitzó a un altre o més enllà de la base del sòl; o 2) per destrucció de determinats components. Les condicions del medi determinen la naturalesa del component que s’acumula: sílice, hidròxids d’alumini (gibbsita i productes amorfs); hidròxids i òxids de ferro (goethita, hematita i productes amorfs); i òxids de manganès; entre d’altres.
V. t.: acumulació1 f., acumulació absoluta c. nom. f., decoloració f., endopèdon àlbic c. nom. m., goethita f., hematita f.
en relative accumulation
es acumulación relativa
fr accumulation relative
gl acumulación relativa

adaptació del relleu a l’estructura f.
Diccionari de geologia
geomorfologia estructural
Situació geomorfològica en què les línies i els volums principals del relleu presenten una organització geomètrica d’acord amb l’estructura litològica o tectònica.
es adaptación del relieve a la estructura
fr adaptation du relief à la structure