Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (14 registres)
veuredent rosada de Mummery (DEM)
 odontoestomatologia
veuregamba rosada (DPESCA)
 pesca
veurepitiriasi rosada (DEM)
 conceptes generals i de suport
 dermatologia
 malalties i síndromes
veurepitiriasi rosada papulosa (DEM)
 dermatologia
 malalties i síndromes
 pediatria
veurepotenciòmetre de punt de rosada (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
veurepunt de rosada (VOCFOR)
 el clima i el temps atmosfèric
veurepunt de rosada (GLOSCOR)
veurepunt de rosada (DEM)
 física
veurepunt de rosada (DCA)
 meteorologia
veurepunt de rosada àcida (DCA)
 física
Cerca rosada a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

dent rosada de Mummery f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
odontoestomatologia
Dent que té un to rosat a causa d’un augment de la vascularització i reabsorció de la dentina.

gamba rosada f.
Diccionari de pesca
pesca
es gamba roja f.

pitiriasi rosada f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
dermatologia
malalties i síndromes
Dermatitis benigna d’origen desconegut, caracteritzada per màcules i pàpules de color rosat, ovalades o circinades, recobertes d’una epidermis seca i finament arrugada, amb les vores de les lesions en forma de collaret de descamació. L’erupció comença, gairebé sempre, per una taca única, anomenada taca, placa o medalló heràldic, en general més gran que les que apareixen després. Les lesions són generalitzades sense invasió de la cara i de les mans, i desapareix espontàniament després de 3 a 8 setmanes.
Sin. compl.: malaltia de Gibert, pitiriasi circinada, pitiriasi de Gilbert, rosèola escatosa de Fournier
V.: pitiriasi rosada de Gibert

pitiriasi rosada papulosa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
malalties i síndromes
pediatria
Varietat rara de pitiriasi rosada, observada en infants menors de 5 anys, caracteritzada pel predomini de les pàpules.

potenciòmetre de punt de rosada c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Equip portàtil per a mesurar el potencial de l’aigua en el sòl i en plantes. La mostra es col·loca en una copa rodona de tancament hermètic de 4 cm de diàmetre i 1 cm d’alt. El mètode es basa en el mesurament de la humitat relativa de la mostra dins de la cambra, quan s’arriba a l’equilibri al cap d’un cert temps. Requereix un calibratge utilitzant dissolucions salines saturades. L’interval d’aplicació va de −0,1 a −300 MPa.
en dewpoint potentiometer
es potenciómetro de punto de rocío
fr potentiomètre de point de rosée
gl potenciómetro de punto de resío
pt potenciômetro de ponto do orvalho

punt de rosada c. nom. m.
Vocabulari forestal
el clima i el temps atmosfèric

punt de rosada c. nom. m.
Glossari de corrosió
de Taupunkt m.
en dew point subst.
es punto de rocío c. nom. m.
fr point de rosée c. nom. m.

punt de rosada m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
física
Temperatura a la qual la quantitat de vapor de l’aigua present en un gas sotmès a una pressió determinada, és igual a la quantitat màxima que en pot contenir a aquesta temperatura i a aquesta pressió. Si hom refreda el gas per sota d’aquesta temperatura, hi ha condensació.

punt de rosada m.
Diccionari de les ciències ambientals
meteorologia
Temperatura a la qual ha d’arribar l’aire humit, evolucionant a una pressió i proporció de mescla constants, per a assolir la saturació respecte de l’aigua. Com més humit és l’aire, més petita és la diferència entre la temperatura i el punt de rosada a una mateixa pressió.
en dew point subst., dew point temperature subst.
es punto de rocío m., temperatura de rocío f.
fr point de rosée m.

punt de rosada àcida m.
Diccionari de les ciències ambientals
física
Temperatura a la qual condensa l’àcid sulfúric en estat gasós.
en acid dew point subst.
es punto de rocío ácido m.
fr point de condensation acide m.