Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veureconservar (CINZ)
 zoologia
veureconservar (BMC)
 fraseologia
veureobservar (DJC)
 dret
veurereservar (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veurereservar (DPF)
 transport ferroviari
veureservar (DPESCA)
 pesca
veureservar (BMC)
 fraseologia
Cerca servar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

conservar v. tr.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
1. Anul·lar o modificar qualsevol disposició del Codi de manera que, per exemple, es mantingui o es permeti l'ús d'un nom com a vàlid en eliminar els obstacles que impedeixen aquest ús.
2. Anul·lar o modificar qualsevol disposició del Codi de manera que, per exemple, es mantingui l'ús d'un nom en un sentit taxonòmic que, altrament, seria incorrecte.
3. Anul·lar o modificar qualsevol disposició del Codi de manera que, per exemple, es consideri que una obra és publicada o ha estat disponible malgrat que no se satisfacin els criteris ordinaris.
en to conserve v.

conservar v. tr.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
fraseologia

observar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Seguir exactament {allò que està prescrit}.
Ex.: El treballador que s’ha incorporat a l’empresa aquesta setmana observa rigorosament el que estableix la legislació en matèria de seguretat laboral.
es observar

reservar v. tr.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc
En el bosc mitjà, guardar els peus amb futur que constitueixen o constituiran l’estrat alt o reserva.

reservar v. tr.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Donar o adquirir dret sobre una plaça o lloc de transport amb una certa antelació al moment d’ocupar-lo.

servar v. intr.
Diccionari de pesca
pesca
Governar2.
Sin. pref.: governar2 v. intr.

servar v. intr.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
fraseologia