Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 863 (8.629 registres)
veurea sol·licitud de (DJC)
 dret
veurea sotavent (BMC)
 fraseologia
veurea un sol efecte (DJC)
 dret
veureAbbott-Rawson (DEM)
 epònims
veureabelsonita (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
veureabelsonita (VMIN)
 mineralogia
veureaberració cromosòmica (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 biotecnologia
 genètica
veureaberració cromosòmica (DCA)
 biologia
veureabessonar (VOCFOR)
 llenya, carbó, residus i usos combustibles
veureabissobèntic | abissobèntica (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 estratigrafia: estratigrafia general
Cerca so a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a sol·licitud de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A petició de.
Ex.: Es va modificar el text de la proposta a sol·licitud de tots els portaveus.
Sin. pref.: a petició de loc. prep.
es a solicitud de, a petición de, a instancias de, a requerimiento de, a ruego de, a súplica de, a súplicas de

a sotavent loc. adv.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
fraseologia

a un sol efecte loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Pel que fa a l’efecte devolutiu, s’aplica a un contracte o a un altre document jurídic.
Ex.: Els interessats signen aquest contracte per duplicat, a un sol efecte, en la data i al lloc indicats a l’encapçalament.
Sin. compl.: amb un sol efecte loc. adv.
es a un solo efecto, en un solo efecto

Abbott-Rawson n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Vegeu tub d’Abbot-Rawson.

abelsonita f.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Mineral, espècie de la classe ix, porfirina de níquel, NiC31H32N4; triclínic; D:<3; Pe: 1,4-1,45; color de rosa a porpra o de vermell a bru; lluïssor de semimetàl·lica a adamantina. Trobat a la formació de Green River, EUA.
en abelsonite
es abelsonita
fr abelsonite

abelsonita f.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Espècie.
en abelsonite subst.

aberració cromosòmica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
biotecnologia
genètica
Alteració en el nombre o en l’estructura dels cromosomes, que pot modificar el desenvolupament de l’embrió. D’una banda, pot ésser per guany o pèrdua de cromosomes, i de l’altra, pot ésser per guany (duplicació), pèrdua (deleció), canvi (translocació) o alteració de l’ordre de la seqüència (inversió) del material genètic present en els cromosomes.

aberració cromosòmica f.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
Nombre anormal de cromosomes en totes o en una part de les cèl·lules d’un organisme. L’aberració cromosòmica és causada sovint per agents ambientals com la radiació.
en chromosomal aberration subst.
es aberración cromosómica f.
fr aberration cromosomale f.

abessonar v. tr.
Vocabulari forestal
llenya, carbó, residus i usos combustibles

abissobèntic | abissobèntica adj.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
estratigrafia: estratigrafia general
Relatiu o pertanyent al bentos de la zona oceànica abissal.
Sin. compl.: abissobentònic | abissobentònica adj., benticoabissal adj.
en abyssobenthic
es abisobéntico, abisobentónico
fr abyssobenthique