Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (18 registres)
veurecefalàlgia associada amb l’ús o amb la supressió de fàrmacs (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 farmacologia
 neurologia
 semiologia
veurecromatografia de supressió iònica (AQQ)
 química
veurecromatografia iònica de supressió (AQQ)
 química
veurecromatografia iònica sense supressió (AQQ)
 química
veureimmunosupressió (DEM)
 farmacologia
 hematologia i hemoteràpia
 immunologia
veureíndex de supressió (VPCA)
veuresòl amb supressió específica (DMCSC)
 propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
veuresòl amb supressió general (DMCSC)
 propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
veuresupressió (CINZ)
 zoologia
veuresupressió (VPCA)
Cerca supressió a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cefalàlgia associada amb l’ús o amb la supressió de fàrmacs f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
farmacologia
neurologia
semiologia
Cefalàlgia que és produïda per nitrits, dipiridamol, betahistina, reserpina, monòxid de carboni, alcohol, etc.

cromatografia de supressió iònica c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Cromatografia iònica de supressió.
Sin. pref.: cromatografia iònica de supressió c. nom. f.
en suppressed-ion chromatography subst.

cromatografia iònica de supressió c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Separació d’ions emprant una columna de bescanvi d’ions seguida d’un supressor (membrana o columna) per a eliminar l’eluent iònic.
V. t.: cromatografia iònica c. nom. f.
en suppressed-ion chromatography subst.

cromatografia iònica sense supressió c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en nonsuppressed ion chromatography subst.

immunosupressió f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
hematologia i hemoteràpia
immunologia
Disminució o anul·lació de la reactivitat immunitària mitjançant irradiació del sistema limfàtic, administració de sèrum antilimfocític, anticossos específics, antimetabòlits o fàrmacs.
Sin. compl.: immunodepressió

índex de supressió c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
V. t.: reforçament de raó c. nom. m.
en suppression ratio subst.

sòl amb supressió específica c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
Sòl amb una concentració elevada d’una o més espècies microbianes l’activitat antagonista de les quals és específica enfront d’un patogen determinat, fet que proporciona nivells alts de protecció.
Per exemple, segons W. K. Mousa i M. N. Raizada M. N. (2016), la malaltia de l’arrel del blat (Triticum aestivum L.) causada per Gaeumannomyces graminis var. tritici, enfront de la que no hi ha cultivars resistents, ni fungicides efectius, es pot reduir mitjançant biocontrol i pràctiques de conreu. El sòl amb supressió específica s’obté mitjançant monocultiu continuat de blat durant uns cinc a set anys. La supressió específica es millora en augmentar la població de Pseudomonas fluorescens, que produeix antibiòtics, àcids fenazino-carboxílics i 2, 4-diacetilfloruglucinol, de manera que es redueix la malaltia.
V.: sòl supressor c. nom. m.
en specific suppressive soil
es suelo con supresión específica
fr sol à suppression spécifique
gl solo con supresión específica
pt solo com supressão específica

sòl amb supressió general c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
Sòl amb una biomassa microbiana total alta que resulta en baixos nivells de protecció contra múltiples patògens.
Aquesta estratègia depèn de la qualitat i quantitat de matèria orgànica del sòl (adobs, adobs verds i cultius de cobertura), que proporcionen nutrients i estimulen les poblacions microbianes beneficioses que ocupen els punts d’infecció de les plantes i antagonitzen els patògens associats als cultius.
V.: adob verd c. nom. m., sòl supressor c. nom. m.
en general suppressive soil
es suelo con supresión general
fr sol à suppression général
gl solo con supresión xeral
pt solo com supressão geral

supressió f.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
1. Acció de suprimir.
2. Efecte de suprimir.
en suppression subst.

supressió f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Garau 1976; Bayés 1977; Tobeña 1977.
en suppression subst.