Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 9 (90 registres)
veurea bastança (DJC)
 dret
veurea porta tancada (DJC)
 dret
veurea senyals tancats (DPF)
 transport ferroviari
veureaigua estancada (ATGC)
 geografia
veurebarb tancat (DEM)
 dermatologia
veurebosc tancat (DCA)
 botànica
veurecambra estanca (DUQ)
 química
veurecamp tancat (ATGC)
 geografia
veureconca tancada (VOCFOR)
 el cicle de l’aigua. la conca
veuredepressió tancada (DGEOL)
 geomorfologia càrstica
Cerca tanca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a bastança loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Prou.
Ex.: Han demostrat a bastança que l’acusat era culpable.
Sin. pref.: prou adv.
es en cantidad suficiente

a porta tancada loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A porta closa.
Ex.: El judici se celebrà a porta tancada.
Sin. pref.: a porta closa loc. adv.
es a puerta cerrada

a senyals tancats loc. adj.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Expressió emprada per designar el mode d’explotació en què els senyals es troben normalment tancats i només s’obren quan és indispensable.

aigua estancada c. nom. f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Aigua que roman sense circulació.

barb tancat m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
Estadi inicial del barb.
Sin. compl.: barb blanc

bosc tancat m.
Diccionari de les ciències ambientals
botànica
Bosc format principalment per arbres les capçades dels quals són confluents, que deixen passar poca llum fins a terra, i amb un sotabosc que sol ser poc desenvolupat.
en closed forest subst.
es bosque cerrado m., monte espeso m.
fr forêt touffue f.

cambra estanca c. nom. f.
Diccionari de l’utillatge químic
química
Recinte clos (caixa o sac de plàstic) que permet manipulacions des de fora, utilitzat per a obtenir un espai de condicions diferents de les del medi atmosfèric exterior.

camp tancat c. nom. m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Terra de conreu limitada per fileres d’arbres, murs de pedra, murs terrers, corrents d’aigua, etc.
Sin. compl.: bocage m.
V. t.: camp obert c. nom. m.

conca tancada c. nom. f.
Vocabulari forestal
el cicle de l’aigua. la conca
Sin. pref.: conca endorreica c. nom. f.

depressió tancada f.
Diccionari de geologia
geomorfologia càrstica
Depressió tancada en un terreny calcari, de petites dimensions, composta per un fons més o menys pla, envoltat a tot arreu per vessants espadats.
Sin. vulg.: canalada f., comellar2 m.
en shakehole
es depresión cerrada
fr dépression fermée