Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (39 registres)
veurecapatàs | capatassa (DPF)
 transport ferroviari
veurecapatàs agrícola | capatassa agrícola (DAGRIC)
 agricultura
veureemplastre de mostassa (DEM)
 farmacologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureenllotassar (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veureessència de mostassa (DEM)
 farmacologia
 química
veureestassabarders (VOCFOR)
 eines. elements de seguretat
veureestassabarders (DAGRIC)
 agricultura
veureestassada (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureestassada1 (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veureestassada (LMC)
 construcció
Cerca tassa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

capatàs | capatassa m. | f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Empleat encarregat de vigilar i dirigir una colla de peons o obrers poc qualificats.
es capataz
fr brigadier

capatàs agrícola | capatassa agrícola m. | f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Persona titulada de grau inferior en estudis agrícoles.
es capataz agrícola | capataza agrícola m. | f.

emplastre de mostassa m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Conté pols de mostassa. Usat com a rubefaent.

enllotassar v. tr.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Enllotar i enrubinar.

essència de mostassa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
química
Essència que hom obté de les llavors de la mostassa negra; d’olor forta, desagradable i picant (conté isosulfocianat d’al·lil), és emprada com a emètic, contrairritant i estimulant.

estassabarders m.
Vocabulari forestal
eines. elements de seguretat
Sin. pref.: podall1 m.

estassabarders m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Eina de tall, variant del podall, amb un mànec llarg, que serveix per tallar bardisses.
es rozadera f., rozón m.

estassada f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Desbrossament.
Sin. pref.: desbrossament m.
en bush out, scalp, screef, busch clearing, clearing brushwood
es desbroce
fr débroussaillage
gl desbroce
pt capina

estassada1 f.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc
Operació silvícola en la qual s’elimina totalment o parcial el sotabosc o l’arbúcia.
Vegeu la figura B.
Sin. compl.: neteja1 f.
V. t.: esbrossada f.
en cleaning subst.
es limpia f., desbroce m.
fr débroussaillement m., dégagement m.

estassada f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Reisig
en bush clearing, clearing brushwood
es desbroce, desbrozo
fr débroussaillage