Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 72 (711 registres)
veureacatèctic -a (DEM)
 gastroenterologia
 urologia
veureAgència de Protecció Ambiental dels Estats Units (DCA)
 ciències polítiques
veureAgència de Protecció Mediambiental dels EUA (FONECO)
 economia
veureagrotècnia (DAGRIC)
 agricultura
veureagrotècnica (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
veureajudant tècnic sanitari (DEM)
 infermeria
 professions
veurealimentació de corrent de protecció (GLOSCOR)
veurealmàrtec (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurealmàrtec (VMIN)
 mineralogia
veureanàlisi tectònica (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
Cerca tec a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acatèctic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
urologia
Relatiu o pertanyent a l’acatèxia.

Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units n. pr. f.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: EPA
ciències polítiques
Agència ambiental federal creada pel Govern dels Estats Units d’Amèrica el 1970 amb l’objectiu de protegir el medi d’acord amb les lleis establertes pel Congrés. S’encarrega de promoure, integrar i coordinar les accions de conservació, recuperació i descontaminació del medi conjuntament amb els governs locals. Actualment, és l’agència responsable de la definició i l’aplicació dels programes federals en aspectes de contaminació, tractament i gestió de residus, registre de substàncies tòxiques, establiment d’estàndards i avaluacions d’impacte ambiental als Estats Units.
en United States Environmental Protection Agency n. pr.
es Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos n. pr. f.
fr Agence de Protection de l’Environnement des États-Unis n. pr. f.

Agència de Protecció Mediambiental dels EUA n. pr. f.
Fonaments d’economia
economia
en Environmental Protection Agency subst.

agrotècnia f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Branca de l’agricultura que tracta del procés de conversió dels productes agrícoles en productes manufacturats.
es agrotecnia f.

agrotècnica f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Gestió del sòl.
Sin. pref.: gestió del sòl c. nom. f.
es agrotécnica
fr agrologie, agrotéchinique
gl agrotecnia
pt agrotécnica

ajudant tècnic sanitari m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
sigla: ATS
infermeria
professions
Títol de la persona que ha enllestit els estudis oficials de practicant o d’infermer. Representat per la sigla ATS.

alimentació de corrent de protecció c. nom. f.
Glossari de corrosió
de Schutzstromeinspeisung f.
en protective current feeding subst.
es alimentación de corriente de protección c. nom. f.
fr alimentacion du courant protecteur c. nom. f.

almàrtec m. obs.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Litargiri.
es almártaga

almàrtec m. dial.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
V.: litargiri m.

anàlisi tectònica f.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Estudi a gran escala de les deformacions sofertes per les unitats geològiques d’un sector de l’escorça terrestre i de les diverses fases que hi han intervingut.
en tectonic analysis
es análisis tectónico
fr analyse tectonique