Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 11 (101 registres)
veureaccident de treball (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veureAdministració per al Progrés del Treball (FONECO)
 economia
veureamb treballs (DJC)
 dret
veureambient de treball (VPCA)
veureamnèsia de treball (DEM)
 neurologia
 salut mental
 semiologia
veureamortidor de treball (AQQ)
 química
veurebestiar de treball (DRAMAD)
 ramaderia
veureblanc de treballs (DPF)
 transport ferroviari
veurecarta de treball (DJC)
 documentació jurídica
 dret del treball i de la seguretat social
veurecentre de treball (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
Cerca treball a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

accident de treball c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
Accident que un treballador o una treballadora per compte d’altri o per compte propi sofreix amb motiu o a conseqüència de la feina que executa.
Sin. compl.: accident laboral c. nom. m.
V. t.: accident no laboral c. nom. m., malaltia comuna c. nom. f., malaltia professional c. nom. f.
es accidente de trabajo, accidente laboral

Administració per al Progrés del Treball n. pr. f.
Fonaments d’economia
sigla: WPA
economia
en Works Progress Administration subst.

amb treballs loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A penes1.
Ex.: Amb treballs van poder identificar la víctima.
Sin. pref.: a penes1 loc. adv.
es a penas, apenas

ambient de treball c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en working environment subst.

amnèsia de treball f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
salut mental
semiologia
Amnèsia vinculada als processos cognitius.

amortidor de treball c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Amortidor de fons.
Sin. pref.: amortidor de fons c. nom. m.
en run buffer subst.

bestiar de treball m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Bestiar del qual s’obté força motriu.
es ganado de labor m.

blanc de treballs c. nom. m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Zona que queda sense circulació dibuixada a la malla de trens, a causa d’haver reservat un interval de temps per als treballs de conservació de via i catenària.
fr blanc-travaux

carta de treball c. nom. f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret del treball i de la seguretat social
Permís de treball.
Sin. pref.: permís de treball c. nom. m.
es carta de trabajo, permiso de trabajo

centre de treball c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
Unitat productiva amb una organització específica i donada d’alta com a tal davant l’autoritat laboral.
es centro de trabajo